Som svensk till Hanken

Här hittar du information om hur du som gått din skolgång i Sverige kan söka in till Hankens kandidatutbildning.

Du som gått din skolgång i Sverige kan söka in till Hankens kandidatutbildning via tre olika vägar:

  1. På basen av Högskoleprovet
  2. På basen av inträdesprovet
  3. På basen av IB-betyg

På basen av svenska Högskoleprovet

Om du har skrivit Högskoleprovet inom de senaste fem åren med minst resultatet 1.50 poäng kan du söka in genom vår antagning på basen av Högskoleprovet.

På basen av inträdesprovet

Du kan även antas på basen av inträdesprovet genom vår gemensamma antagning.

På basen av IB-betyg

Om du avlagt en IB-examen och är förstagångssökande kan du antas på basen av ditt betyg genom vår gemensamma antagning.

Notera!

Det är möjligt att under samma ansökningsrunda både söka in på basen av Högskoleprovet och via gemensamma antagningen (inträdesprov/IB-betyg).

Alla våra sökande bör i ansökan svara på frågor om språklig behörighet och visa sina kunskaper i svenska.

Om du har haft svenska som skolutbildningsspråk, så uppfyller du Hankens språkkrav. Skolutbildningsspråket är det språk som varit den sökandes undervisningsspråk i grundskolan, gymnasiet eller en yrkesläroanstalt och som den sökande på avgångsbetyget har ett godkänt modersmålsvitsord i (Statsrådets förordning 481/2003). 

Du kan påvisa att skolutbildningsspråket är svenska genom följande prestationer:

  • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i grundskolans avgångsbetyg,
    • även norska, danska, isländska eller färöiska som modersmål i grundskolans avgångsbetyg godkänns
  • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget från gymnasiet/andra stadiet,
    • även norska, danska, isländska eller färöiska som modersmål i avgångsbetyget från andra stadiet godkänns

Annars måste du intyga dina språkkunskaper i svenska på något annat sätt.

Bilagorna bör sändas in i enlighet med våra instruktioner, se mer info här.