Som svensk till Hanken

Kvinna och Hermes
Här hittar du information om hur du som gått din skolgång i Sverige kan söka in till Svenska handelshögskolans (Hankens) kandidatutbildning.

För över hundra år sedan grundades Hanken Svenska handelshögskolan, en av Nordens äldsta handelshögskolor. Idag är Hanken den enda fristående handelshögskolan i Finland och en av två primärt svenskspråkiga universitet. I vår strategi ingår en profilering av högskolan som en genuint internationell och forskningsintensiv handelshögskola som bedriver nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder utbildning på kandidat-, magister- och forskarnivå vid två orter; i Helsingfors och Vasa.

Ansöka till Hankens kandidatubtildning

För att kunna söka in till Hankens kandidatutbildning måste du först av allt uppfylla den grundläggande behörigheten och språkkravet i svenska (se nedan). Om du uppfyller dessa, kan du sedan söka in till oss via fyra olika vägar:

 1. På basis av Högskoleprovet
 2. På basis av det nationella finländska inträdesprovet till ekonomutbildningar
 3. På basis av IB-betyg (International Baccalaureate)
 4. På basis av särskilda meriter

Ansökan skickas in via studieinfo.fi, som är Finlands motsvarighet till antagning.se under ansökningstiden 18.3-1.4.2020 kl.15:00 (finsk tid).

För att kunna söka till Hanken måste du ha samma grundläggande behörighet som krävs för att söka till högskolor i Sverige, dvs:

 • examen från ett högskoleförberedande program, eller
 • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand. 

Alla våra sökande bör i ansökan svara på frågor om språklig behörighet och visa sina kunskaper i svenska.

Om du har haft svenska som skolutbildningsspråk, så uppfyller du Hankens språkkrav. Skolutbildningsspråket är det språk som varit den sökandes undervisningsspråk i grundskolan, gymnasiet eller en yrkesläroanstalt och som den sökande på avgångsbetyget har ett godkänt modersmålsvitsord i (Statsrådets förordning 481/2003). 

Du kan påvisa att skolutbildningsspråket är svenska genom följande prestationer:

 • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i grundskolans avgångsbetyg,
  • även norska, danska, isländska eller färöiska som modersmål i grundskolans avgångsbetyg godkänns
 • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget från gymnasiet/andra stadiet,
  • även norska, danska, isländska eller färöiska som modersmål i avgångsbetyget från andra stadiet godkänns

Annars måste du intyga dina språkkunskaper i svenska på något annat sätt.

Bilagorna bör sändas in i enlighet med våra instruktioner, se mer info här.

På basis av svenska Högskoleprovet

Om du har skrivit Högskoleprovet inom de senaste fem åren med minst resultatet 1.50 poäng kan du söka in genom vår antagning på basis av Högskoleprovet.

På basis av inträdesprovet

Du kan även antas på basis av det nationella inträdesprovet genom vår gemensamma antagning. Provet baserar sig på det finländska gymnasiets inlärningsmål - vilket har stora likheter med det svenska gymnasiet! Notera att det finns t.ex. gratis webbtjänster på svenska där man kan öva på det finländska gymnasiets kurser.

Förutom den huvudsakliga informationen om inträdesprovet, som du hittar här, så kan du som svensk ha nytta av följande tips:

Material

Inträdesprovet baserar sig inte på specifika böckers innehåll, utan grundar sig på innehållet och lärandemålen för vissa obligatoriska kurser i det finländska gymnasiets läroplan:

 • Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5) eller Sannolikhet och statistik (Lång matematik MAA10)
 • Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)
 • Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)

 ... För att få en uppfattning om vad dessa kuser innehåller, så kan du kolla upp gymnasiets läroplan här.

I finländska gymnasier är det de enskilda lärarna som själva bestämmer vilken bok de vill använda som undervisningsmaterial i sina kurser för att uppnå målen i läroplanen. Vi rekommenderar därför att svenska sökande tar kontakt med ett finländskt (svenskspråkigt) gymnasium för att kolla vilka böcker de använder i dessa kurser. Du hittar gymnasier genom att googla, svenskspråkiga gymnasier finns exempelvis i Österbotten och Helsingfors.

Angående anskaffning av böcker, så finns det för tillfället (år 2020) endast ett förlag som ger ut läromedel på svenska för det svenska gymnasierna, det finns dock en hel del finskspråkiga förlag som även ger ut enstaka böcker för vissa kurser i gymnasiet på svenska.

Öva

Tidigare års inträdesprov hittar du här .

 

 

På basis av IB-betyg

Om du avlagt en IB-examen och är förstagångssökande kan du antas på basis av ditt betyg genom vår gemensamma antagning. Det är enkelt att söka in, det enda Hanken behöver i ansökningsskedet är en kopia av din examen eller av dina Predicted Grades (ditt gymnasium kan utfärda ett intyg över dina predicted grades).

Studera först poängtabellerna, du hittar dem här. Du ska läsa tabellerna på följande sätt:

1. Konvertera ämnena och vitsorden i din IB-examen till dess motsvarigheter i en finländsk studentexamen:

I tabellen på höger sida, ”Ämnena i IB-examen poängsätts enligt ämnena i den finländska studentexamen”, hittar du IB-ämnenas motsvarigheter för den finländska studentexamen. IB-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten ”övriga realämnen”. I tabellen ovanför hittar du IB-vitsordens motsvarighet (2-7) för den finländska studentexamen (A-L). 

2. Räkna ut dina betygspoäng:

Nu kan du räkna dina betygspoäng med hjälp av poängtabellen till vänster på sidan. Notera även följande:

 • Poäng ges för fem ämnen: modersmål, matematik (lång eller kort), det språk som ger sökande de högsta poängen, samt de två ämnen som ger sökande de högsta poängen.
 • Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
 • Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.
 • Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

OBS! Du måste uppnå minst 77 betygspoäng, samt ha godkänt vitsord i matematik för att kunna antas på basis av betyg. Om du inte uppfyller detta, så kan du istället skriva inträdesprovet.

Exempel

Håkan har fått följande resultat i sin IB-examen:

 • English B (6)
 • Business Management (6) 
 • Psychology (6)
 • Finnish A (5)
 • Biology (5) 
 • Math. Studies (6) 

Då han konverterar detta enligt tabellerna, så ser det ut såhär:

 • English B (6) --> Långt språk (E)
 • Business Management (6) --> Övriga realämnen (E) (IB-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten ”övriga realämnen”)
 • Psychology (6) --> Psykologi (E)
 • Finnish A (5) --> Modersmål (M)
 • Biology (5) --> Biologi (M)
 • Math. Studies (6) --> Kort matematik (E)

...Konverterat ser alltså Håkans resultat ut såhär:

 • Långt språk (E)
 • Övriga realämnen (E)
 • Psykologi (E)
 • Modersmål (M)
 • Biologi (M)
 • Kort matematik (E)

Nu gäller det alltså att räkna ut hur många betygspoäng Håkan får i betygsantagningen. Notera att poäng ges enbart för fem ämnen: modersmål, matematik (lång eller kort), det språk som ger de högsta poängen och de två ämnen som ger de högsta poängen.

I Håkans fall skulle poängräkningen alltså se ut såhär:

 • Modersmål: Modersmål (M) --> 22 poäng
 • Matematik (lång eller kort): Kort matematik (E) --> 23.6 poäng
 • Det språk som ger de högsta poängen: Långt språk (E) --> 23.6 poäng
 • De två ämnen som ger de högsta poängen: Psykologi (E) och Övriga realämnen (E) --> 18.6 + 18.6 poäng

...Håkans betygspoäng är således: 22 + 23.6 + 23.6 + 18.6 + 18.6 = 106.4 betygspoäng.

Då Håkan alltså har över minimigränsen 77 betygspoäng, samt har godkänt vitsord i matematik (och är förstagångssökande), så har han chans att bli antagen på basis av betyg. De som antas på basis av betyg meddelas om detta via Min Studieinfo och mejl innan inträdesprovet. Om Håkan inte får detta mejl, så betyder det att hans betygspoäng inte räcker till för att bli antagen i betygsantagningen, och då ska han delta i inträdesprovet.

På basis av särskilda meriter

Om du har utmärkt dig på ett område utanför skolvärlden (inom entreprenörskap, ledarskap, vetenskaper, teknik, idrott, musik, konst, frivilligverksamhet eller annan allmännyttig verksamhet) kan du antas på basis av särskilda meriter.

Notera!

Det är möjligt att under samma ansökningsrunda både söka in på basis av Högskoleprovet/särskilda meriter och via gemensamma antagningen (inträdesprov/IB-betyg).

Som finansekonom vill jag påstå att studier vid Hanken är en utmärkt investering i dig själv. Intellektuellt berikande genom en bred kandidatexamen och en mer nischad masterexamen. Professionellt berikande genom extrajobb under studietiden. Socialt berikande genom alla fantastiska människor inom skolan, studentkåren och i Helsingfors – Hanken har gett mig ett ovärderligt nätverk av vänner och därav en stabil grund att stå på.

När jag inledde mina ekonomistudier hade jag egentligen ganska dålig koll på ekonomi (överlag, men också min egen...). Jag uppskattade därför det första studieåret med grundkurser i allt. De hjälpte mig välja inriktning (en kreativ kombination av finans och logistik). Jag har därefter särskilt tyckt om tvärvetenskapliga finanskurser så som ”Cross-border Corporate Transactions” och ”Value investing”. Men då jag var på utbyte i USA, pluggade jag ändå mest marknadsföring. Som ekonom tror jag att det är bra om du förstår siffror, men likväl kan tänka mera kreativt då det behövs.

Under hela min studietid har jag arbetat parallellt med mina studier. Först som lärare i svenska och ekonomi (på svenska) i finskspråkiga skolor i hela Finland. Ett kul arbete och ett utmärkt sätt för mig att lära känna Finland som helhet. Därefter jobbade jag på bank och med att förmedla stora lån till samhällsnyttiga projekt. Detta var en perfekt start på min karriär, och jag lärde mig massor om hur finansbranschen fungerar i praktiken. Som ekonom tror jag att en viss arbetserfarenhet är superviktig redan innan du tagit din examen, och Hanken ger den möjligheten.

Som person är jag social, och som svensk på Hanken fick jag omedelbart den uppmärksamhet jag ville ha – Med många goda vänner som ett resultat! Jag var tidigt aktiv inom studentkåren, och har varit alltifrån festfixare, lärare på prepkursen och tutor till fullmäktigeordförande och studentkårens representant i högskolans akademiska råd – viktiga roller, som varit socialt givande på olika sätt och gjort mig till en av Finlands bäst integrerade invandrare. Som ekonom tror jag att ett brett nätverk och många vänner inom branschen kan vara helt avgörande för hur din karriär utvecklas.

Avslutningsvis och när jag ser tillbaka på min tid på Hanken, vill jag säga att livet var ganska enkelt – Också i termer av praktikaliteter. Man klarar sig finfint på svenska och engelska, söker studiestöd från CSN precis som vanligt och hittar boende ganska lätt. Samtidigt fungerar kollektivtrafik och sjukvård jättesmidigt. Med allt detta på plats, var det lätt att fokusera på att ha roligt och njuta av allt Helsingfors har att erbjuda – Oberoende av om det var studentkårens aktiviteter, besök på vänners lantställen, långa promenader, strandbesök året om eller att lära mig segla!

Idag arbetar jag som konsult i Stockholm; men är mina finska vänner närmast och besöker Helsingfors frekvent.

- Kenneth, Hanken alumn