Inträdesprov

På den här sidan hittar du information om inträdesprovet till Hanken våren 2020. Tryck på 'Praktisk information om inträdesprovet' nere till i vänster för att läsa mera om var, när och hur du skall befinna dig.

Hanken är med i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Det vill säga alla 10 universitet i Finland som erbjuder en ekonomutbildning har samma antagningskriterier och inträdesprov. Läs mer om antagningssamarbetet här

Inträdesprovet ordnas 2.6.2020 kl.12.00-15.00

Antagning på basen av inträdesprov

De nybörjarplatser (dvs 40%) som återstår efter betygsantagningen, fylls på basen av resultatet i inträdesprovet. Läs mer om inträdesprovet här.

Sökande som inte blir antagna till det universitet de prioriterat högst i betygsantagningen får delta i inträdesprovet. För att kunna bli antagen på basen av resultatet i inträdesprovet måste den sökande delta i provet och få ett antal poäng som motsvarar minst 60 % av medeltalet hos dem som fått poäng i provet.

Resultaten offentliggörs 8.7.2020 enligt tidtabellen för den nationella gemensamma ansökan.

Inträdesprovet baserar sig inte på specifika böckers innehåll, utan mäter sökandes förmåga att tillämpa sina kunskaper från innehållet i utvalda gymnasiekurser.

Inträdesprovet 2020 grundar sig på innehållet och lärandemålen för dessa obligatoriska kurser i gymnasiets läroplan (utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015):

  • Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5) eller Sannolikhet och statistik (Lång matematik MAA10)
  • Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)
  • Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)
  • Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället.

Inträdesprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng, medan poäng dras av om du svarar fel. Om du inte alls svarar på en fråga dras inga poäng av, och det finns ingen begränsning för hur många frågor du kan låta bli att svara på.

Inträdesprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till.

OBS! Provfrågorna och eventuellt material som delas ut under provet är på svenska för dem som skriver inträdesprovet vid Hanken och Åbo Akademi.

Mera praktisk information och tidigare inträdesprov hittar du här: