Info för dig som avlagt IB-, EB-, RP-examen

Denna sida innehåller info om antagningen 2017 för dig som har en IB-, EB- eller RP-examen.

För dig som blivit IB-, EB- eller RP-student 2016 eller tidigare

Om du avlagt din baccalaureateexamen 2016 eller tidigare behandlas du i antagningen som alla andra sökande, dvs. du kan bli antagen på basis av urvalsprov och prioritetspoäng samt totalpoäng (betyg, urvalsprov och prioritetspoäng). I samband med ansökningen måste du senast 20.4.2017 kl. 15.00 skicka in en kopia på ditt examensbetyg där dina vitsord i examen framkommer.

För dig som blir IB-, EB- eller RP-student sommaren 2017

Avlägger du din baccalaureateexamen i år kommer du att i antagningen behandlas som alla andra sökande, dvs. du kan, precis som alla andra, bli antagen på basen av urvalsprov + prioritetspoäng eller totalpoäng (betyg, urvalsprov och prioritetspoäng). Läs mer om de olika antagningssätten här. Du ansöker alltså helt som vanligt via den gemensamma ansökan på studieinfo.fi-sidan.

Vi kommer dock att vara tvungna att räkna ut dina grundpoäng på basen av dina preliminära vitsord i baccalaureateexamen, de preliminära vitsorden du får redan i maj ligger alltså som grund för dina grundpoäng. Du ska skicka in en bestyrkt kopia på dina "Predicted grades" senast 8.6.2017 kl. 15.00, men ju tidigare desto bättre eftersom dina poäng ska matas in i studieinfo.fi-tjänsten manuellt.

Då dina slutliga vitsord i baccalaureateexamen blivit klara och du fått ditt examensbetyg ska du senast den 14.7.2017 kl.15.00 skicka in en bestyrkt kopia på ditt slutliga IB-examensbetyg där dina slutliga vitsord framkommer.

Skicka in kopiorna till:

Svenska Handelshögskolan
Ansökningsservice
PB 479
00101 Helsingfors

eller lämna in personligen till ServicePunkten i Helsingfors (Arkadiagatan 22, 1. vån) eller Studiebyrån i Vasa (Biblioteksgatan 16, 1. vån).

Antagning på basis av preliminära resultat är villkorlig tills den sökande är formellt behörig. Detta innebär att om du antas till Hanken är du endast villkorligt antagen tills du har en godkänd examen på andra stadiet. Du blir slutgiltigt antagen när har skickat in ett bevis på detta: en bestyrkt betygskopia från din skola.

Grundpoäng för IB-examen

Grundpoängen beaktas vid antagning baserat på totalpoäng. Poäng för IB-examen ges för det A-språk som ger mera poäng, matematik och tre andra prov (max 100 p), således tittar vi alltså endast på de fem bästa vitsorden. Det maximala poängantalet för en finländsk studentexamen är också 100 p.

Ämne / Vitsord 7 6 5 4 3
Det A-språk som ger högre poäng, HL 22,5 20 15 7,5 2,5
Det A-språk som ger högre poäng, SL 17,5 15 10 7,5 2,5
Matematik, HL 25 22,5 17,5 10 5
Matematik, SL 20 17,5 12,5 7,5 2,5
Andra prov (inkl. Mathematical Studies), HL 20 17,5 12,5 10 2,5
Andra prov (inkl. Mathematical Studies), SL 12,5 10 5 2,5 2,5

 

Grundpoäng för EB-examen

Grundpoängen beaktas vid antagning baserat på totalpoäng. European Baccalaureate-examen ger samma grundpoäng som den finländska studentexamens poängtal (max 100 p). Dvs. ifall det står vitsordet 85 på ditt betyg har du 85 grundpoäng.

Grundpoäng för Reifeprüfung-examen

Grundpoängen beaktas vid antagning baserat på totalpoäng. RP-examen ger examens poängsumma dividerat med 9 (max 100 p). Dvs. ifall du har vitsordet 765 har du 85 grundpoäng (765 dividerat med 9 = 85).