Inträdesprov

På den här sidan hittar du information om inträdesprovet till Hanken våren 2020.

 

Info gällande det fysiska inträdesprovet på Hanken 16.6.2020

Du som har anmält att du skriver inträdesprovets andra delmoment den 16.6 i Helsingfors på svenska vid Hanken har fått mejl om detta med infon nedan 12.6. Du har även fått ett allmänt mejl med instruktioner redan den 8.6. Här efter följer en sammanfattning av den infon du fått per mejl (dvs för mer detaljer, se mejlen du fått):

Viktiga detaljer nedan, men de viktigaste först:

 • Du måste ha ID med dig, utan ID får du inte komma in i Hankens utrymmen. (t.ex. ID-kort, pass, körkort)
 • Du måste anlända kl. 11.20 till den korrekta dörren (se detaljer nedan), ytterdörrarna låses exakt kl. 12.00 och inga förseningar tillåtes.
 • Alla utrymmen och köer är planerade så att det alltid är 2 meter mellanrum mellan dig och andra.
 • Ta gärna med munskydd – ifall vi alla har munskydd så skyddar vi varandra.
 • Det rinnfs stränga regler för vad du får ta med dig till din sittplats (se nedan). Ta en väska med dig dit du kan sätta in alla andra saker och din jacka. Ta inga värdesaker eller onödiga saker med dig.
 • Vänligen delta inte om du känner symtom som liknar förkylningssymtom (mer detaljer här)

Till provet ska du ta med dig:

 • Ditt ID
 • Kulspetspenna (dvs bläckpenna – den enda tillåtna typen av penna)
 • Eventuella läkemedel du behöver (läkemedlen ska avlägsnas från originalförpackningarna, exkl. tryckförpackningar och du ska visa läkemedlen för övervakaren när du kommer in i salen)

Deltagarna i inträdesprovet får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas.

Om du vill kan du använda egen skyddsutrustning under provet (mask, handskar). Observera att du måste visa ditt ansikte när övervakaren kontrollerar din identitet. Du kan också ta med dig engångsöronproppar som ska vara i oöppnad genomskinlig förpackning; observera att du då inte hör eventuella tilläggsanvisningar under provet och att detta är ditt ansvar.

Du kan också ta med dig en vattenflaska med kork. Matsäck är inte tillåtet under detta tillfälle.

Alla klockor är förbjudna under inträdesprovet, liksom även användning av snus och tuggummi.

Mobiltelefonen ska stängas innan provet inleds och lämnas i väskan/jackfickan på en plats som övervakaren anvisar; övervakarna visar var du kan lämna dina saker under provet.

Hanken är ett vitt hus beläget i hörnet av Arkadiagatan och Runebergsgatan (adressen är Arkadiagatan 22).

Indelning enligt efternamn, två olika ingångar (se karta nedan):

Kl. 11.20 vid Huvudingången (kön vänder sig mot Arkadiagatan och sedan mot Lappogatan) - PIL 1 PÅ KARTAN NEDAN

 • Ingång för de vars efternamn börjar på A – J
 • Ingång för de som beviljats TILLÄGGSTID (du ska meddela åt personalen då du visar ID att du beviljats tilläggstid)

Kl. 11.20 vid Runebergsgatans ingång (kön går längs med Runebergsgatan, mot Kampen) - PIL 2 PÅ KARTAN NEDAN

 • Ingång för de vars efternamn börjar på K-Ö
Flygfoto över Hankens ingångar

Ställ dig i kö utomhus vid den ingång som du ska använda. Notera 2 meters mellanrum mellan dig och de andra som köar. Hankens personal släpper in en person åt gången.

 

*************************************************

Info och råd gällande det digitala inträdesprovet 2.6.2020

Nedan hittar du info och råd gällande det digitala inträdesprovet 2.6.2020.

Notera även nyheten 1.6.2020 om att antalet nybörjarplatser via inträdesprov UTÖKAS (klicka här).

Nedan finner du snabb information om hur du skall förbereda dig inför provet.

För frågor gällande hur provet är uppbyggt, vilken teknisk utrustning du behöver etc, vänligen läs i första hand informationen på ekonomsamarbetets hemsida.

Se även informationen på Studieinfo.fi om hur du tekniskt kan förbereda dig för provet.

Vad ska du göra nu innan provet?

 1. Viktigt är att du kollar att du har fått din personliga inloggningslänk till provsystemet, den har skickats till den e-postadress som du uppgav i samband med ansökan. Därtill ska du försäkra dig om att du har nätbankskoder för att kunna logga in i själva provsystemet. Här hittar du mer information om inloggningen till provet.
 2. Läs noggrant igenom denna sida bland annat för att se till att du har rätt program nedladdade.

Sätt dig vid datorn i god tid den 2 juni och kontrollera att din nätuppkoppling och dator fungerar. Notera att du har fått en personlig inloggningstid som du måste följa, och den kan vara upp till 60 minuter tidigare än kl. 12.00.

Inträdesprovets första delmoment den 2 juni kan skrivas på svenska eller finska.

En vanlig kalkylator med minst fyra funktioner (plus, minus, division och multiplikation) passar för provets ändamål. Det är inte tillåtet att använda några som helst andra hjälpmedel och det är inte tillåtet att be hjälp av andra personer.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren gällande provet.

För frågor gällande tekniska problem under provet, hur du ska logga in etc., vänligen läs i första hand informationen på Studieinfo.fi.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren gällande provet.

Har du frågor du inte fått svar på efter att ha läst länkarna ovan? Ta då kontakt med Hankens Ansökningsservice på följande sätt:

INNAN provet, tills kl. 9 den 2 juni 2020:
 • Hankens Ansökningsservice når du bäst genom att mejla: ansokan@hanken.fi
 • Du kan också ringa oss på tfn 040 35 21 388
 • Eller skicka korta frågor via WhatsApp, till samma nummer som ovan.
 • OBS! Notera att detta telefonnummer används inte under inträdesprovet den 2 juni, det separata telefonnumret nedan är det enda som används.
UNDER provet fr.o.m. kl. 9 den 2 juni 2020:
 • Under själva provet når du oss på vår provtelefon 02 9431 3890 . Notera dock att det kan vara många som ringer, vänta i så fall i telefonkön.
 • Du kan även mejla oss på ansokan@hanken.fi . Bifoga gärna en skärmdump (screenshot) om du har något specifikt problem.
 • OBS! Notera att det inte går att nå oss via WhatsApp under provet.

 

 

 

**************************************************************

 

UPPDATERING 29.4.2020: Det har skett förändringar i antagningskriterierna 29.4.2020, både vad gäller betygsantagningen och antagningen på basis av inträdesprov. Förändringarna hittas på adressen: http://www.kauppatieteet.fi/sv/antagningskriterierna-2020/

Bekanta dig noggrant med de ändrade antagningskriterierna. Frågor och svar (FAQ, scrolla neråt på sidan): http://www.kauppatieteet.fi/sv/antagningskriterierna-2020/

Notera att all info nedan således inte nödvändigtvis gäller längre, vänligen se linkarna ovan för uppdaterad information.

Om du har frågor gällande din ansökan till Hanken ska du kontakta ansokan@hanken.fi . Notera att svarstiden kan bli lång, även om vår personal aktivt jobbar med att besvara sökandes frågor.

 

UPPDATERING 9.4.2020:

Bästa sökande till Hankens kandidatutbildning 2020, ansökan via gemensam ansökan,

De finländska universiteten har fastslagit att traditionella urvalsprov inte kan ordnas på ett säkert sätt på grund av situationen med coronaviruset. Detta till följd av allvaret i den rådande pandemisituationen, svårigheterna med att avgöra vem som tillhör en riskgrupp, samt de risker som förknippas med förflyttning av folkmassor till provorterna och själva provsituationen. Småskaliga urvalsprov kan ordnas, om noggranna försiktighetsåtgärder vidtas.

Universiteten genomför antagningen av studerande i denna exceptionella situation med hänsyn till särdragen inom de olika utbildningsområden och håller fast vid de gemensamma antagningarna inom de olika områdena. De traditionella urvalsproven kan ersättas med andra antagningssätt, såsom digitala antagningssätt eller nätkurser. Universiteten kan även t.ex. utvidga betygsantagningen eller antagningen via den öppna universitetsleden.

Universiteten meddelar om de förändrade antagningssätten för de urvalsprov som sker i april så fort som möjligt och i andra fall senast 30.4. Närmare information om provarrangemangen ges innan proven äger rum. I de ersättande förfaringssätten beaktas de sökandes perspektiv och möjlighet för alla behöriga att antas.

Information om förändringarna ges i Studieinfo och på de gemensamma antagningarnas och högskolornas egna webbsidor. Därtill ombeds de sökande att även följa med den e-postadress som de har angett i samband med sin ansökan.

Förändringarna kräver i det här skedet inga åtgärder av dig som sökande.

Vi förstår att de sökande befinner sig i en svår situation och känner sig osäkra, men vi kan inte riskera någons hälsa. Enskilda provsituationer kan involvera så många som tusen sökande, vilket innebär att kontakten mellan människor ökar betydligt, oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtas. Under dessa omständigheter kan vi inte garantera de sökandes eller universitetspersonalens säkerhet.

Sökande kan kontakta: ansokan@hanken.fi

 

OBS! NEDAN FÖLJER GAMMAL INFORMATION, GÄLLER EJ LÄNGRE FÖR ANTAGNINGEN 2020

 

Hanken är med i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Detta samarbete innebär att alla universitet i Finland som erbjuder en ekonomutbildning har samma antagningskriterier och inträdesprov. Läs mer om antagningssamarbetet här

Antagning på basis av inträdesprov

De nybörjarplatser som återstår efter betygsantagningen (dvs 40%) fylls på basis av resultatet i inträdesprovet. Sökande som inte blir antagna till det universitet de prioriterat högst i betygsantagningen får delta i inträdesprovet. 

Notera!

Det skickas ingen särskild kallelse till inträdesprovet. 

Frågor?

Frågor om inträdesprovet kan riktas till: ansokan@hanken.fi

Inträdesprovet ordnas 2.6.2020 kl.12.00-15.00.

Den sökande bör infinna sig till provet i god tid. Om du reser kollektivt, kontrollera tidtabellerna och var också beredd på eventuella förseningar.

Av olika orsaker är det möjligt att provet inte börjar exakt klockan 12. Förbered dig på att provtillfället kan vara ända till klockan 16. 

Den sökande kan välja på vilken ort hen deltar i inträdesprovet. Sökande ska i samband med ansökan välja vid vilket provställe hen vill skriva provet. Det går inte att byta ort i efterhand.

Provet skrivs på svenska vid något av Hankens och ÅA:s fyra provställen: Helsingfors, Åbo, Vasa eller Mariehamn.

 • Helsingfors: Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, 00100 Helsingfors
 • Vasa: Åbo Akademi (Academill), Strandgatan 2, 65100 Vasa
 • Åbo: Åbo Akademi (ASA), Fänriksgatan 3
 • Mariehamn: Högskolan på Åland/Öppna högskolan, Neptunigatan 17, 22111 Mariehamn

Det är inte möjligt att ändra ort efter att du lämnat in din ansökan.

Inträdesprovet baserar sig inte på specifika böckers innehåll, utan mäter sökandes förmåga att tillämpa sina kunskaper från innehållet i utvalda gymnasiekurser.

Inträdesprovet 2020 grundar sig på innehållet och lärandemålen för dessa obligatoriska kurser i gymnasiets läroplan (utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015):

 • Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5) eller Sannolikhet och statistik (Lång matematik MAA10)
 • Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)
 • Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)
 • Dessutom kan provet basera sig på material som delas ut vid provtillfället.

Inträdesprovet innehåller flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor. För rätt svar ges poäng, medan poäng dras av om du svarar fel. Om du inte alls svarar på en fråga dras inga poäng av, och det finns ingen begränsning för hur många frågor du kan låta bli att svara på.

Inträdesprovet bedöms på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till.

Notera!

Provfrågorna och eventuellt material som delas ut under provet är på svenska för dem som skriver inträdesprovet vid Hanken och Åbo Akademi.

Provets facit och tidigare års prov

Inträdesprovets korrekta svar och poängsättning publiceras på provdagen kl.17.00 på www.ekonomutbildning.fi.

Inträdesproven 2018-2019 hittar du härObservera att inträdesproven innan 2018 såg annorlunda ut och baserade sig på helt annat material. Det går alltså inte att förbereda sig på samma sätt inför årets prov med hjälp av de prov som är äldre än 2018. 

Ta med dig följande till inträdesprovet:

 • Kulspetspenna (dvs bläckpenna - den enda tillåtna typen av penna)
 • Ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort).
 • Frivilligt: Vattenflaska (utan etikett) 

Du får inte ta med dig någonting annat till inträdesprovet.

Deltagarna i inträdesprovet får en miniräknare som behärskar de fyra grundläggande räknesätten att använda under provet. Egna miniräknare får inte användas.

Egna anteckningar och anteckningspapper får inte tas med in i salen. Elektroniska kommunikationsenheter (exempelvis mobiltelefoner), klockor eller motsvarande får inte tas med in i salen.

Ingen mat eller dryck får tas med in i salen (undantag: vattenflaska utan etiketter). Undantag kan göras av hälsoskäl (exempelvis om den sökande har diabetes). I sådana fall ska den sökande anhålla om att få ta med sig mat direkt hos det universitet där provet avläggs senast tre veckor före provet (ta i så fall kontakt per e-post till ansokan@hanken.fi).

Svarsblanketten ska undertecknas med kulspetspenna.

Provfrågorna besvaras med hjälp av en optiskt läsbar svarsblankett där man kryssar den ruta som motsvarar svaret. Bekanta dig gärna med svarsblanketten på förhand, du hittar den här.

Sökande som deltar i inträdesprovet kan ansöka om individuella arrangemang med hänsyn till en funktionsvariation, sjukdom eller motsvarande skäl. Sökande med lässvårigheter kan exempelvis beviljas förlängd provtid.

I ansökan bör det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför.

Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg.

Om du ska skriva ditt inträdesprov vid Hanken och vill ansöka om individuella arrangemang ska du lämna in din ansökan elektroniskt via denna länk senast 8.4.2020 kl. 15.00. Ansökningar som lämnats in efter detta datum beaktas endast om orsaken till individuella arrangemanget har blivit känd först efter 8.4.2020.

Information om inträdesprovet och bland annat de andra provställena finns här. 

Resultaten publiceras 8.7.2020 enligt tidtabellen för den nationella gemensamma ansökan. Resultatbrevet skickas per e-post den 8 juli till de sökande som fyllt i den elektroniska ansökningsblanketten. Du ser även ditt antagningsresultat på tjänsten Min Studieinfo på adressen studieinfo.fi.

Det lönar sig att vänta på antagningsresultaten fram till den 8.7. Notera att personer som ansökt till samma ansökningsmål kan få information om sin antagning på olika tider. 

I det elektroniska resultatbrevet får du veta de poäng du fått för ansökningsmålen. Poänggränserna för den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen finns från och med den 8.7 på adressen: www.ekonomutbildning.fi

Om du blir antagen ska du ta emot platsen senast den 15.7 2020 kl.15.00. Dessutom ska du anmäla dig som närvarande eller frånvarande vid universitetet i fråga. 

Rättelseyrkan

Ifall du är missnöjd med resultatet och anser att det skett en felbedömning kan du ansöka om rättelse. Instruktioner för detta hittar du här.