Ansökan om rättelse

Har du blivit felbedömd i provet eller i ansökningsprocessen? Ansök om rättelse.

Om en sökande anser att det har begåtts ett fel i beslutsfattandet eller i korrigeringen av sökandes svar, har hen rätt att begära rättelse gällande beslutet.

Notera!

Syftet med en rättelseyrkan är inte att ge sökande en möjlighet till att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Dessa frågor kan istället riktas till Hankens ansökningsservice på ansokan@hanken.fi

Rättelseyrkans syfte är inte heller att ge sökande en andra chans att bli antagen - en rättelseyrkan är till för att Hanken ska få information om eventuella felaktigheter och kunna korrigera dem ifall det uppstått sådana.

Rättelseyrkandet ska lämnas in i skriftlig form inom 14 dagar efter att antagningsresultatet har publicerats. Sista dagen att lämna in ett rättelseyrkande framgår av ditt antagningsbesked. Rättelseyrkan ska lämnas in senast 23.7.2021 kl.15.00 om inget annat anges i ditt antagningsbesked.

Anvisningar

Fyll i detta formulär, klicka på "Skicka uppgifterna" och bifoga sedan på följande sida ditt på förhand skrivna rättelseyrkande som bilaga. Denna bilaga ska vara ett fritt formulerat brev (pdf/word) på svenska riktat till rektor där du förklarar på vilket sätt du anser att din prestation eller ansökan har blivit felaktigt bedömd eller behandlad. Hanken behandlar inte ofullständiga rättelseyrkanden (dvs. ifall bilagan fattas).

Du kan genom att fylla i denna blankett flera gånger ansöka om rättelse i flera olika ärenden. Ifall du lämnar in fler rättelseyrkanden gällande samma ärende, tar Hanken i beaktande den senaste.

Inträdesprovets svarsblankett: dina poäng i provet

Om du vill kontrollera antalet poäng i inträdesprovet ska du först anhålla om att få se din svarsblankett, sedan själv kontrollräkna poängantalet. Ifall det har skett ett misstag ska du ansöka om rättelse genom att fylla i blanketten ovan tillsammans med tillhörande bilagor.

Ifall du har sökt in till Hankens kandidatutbildning i Helsingfors eller Vasa och vill kontrollera ditt provsvar och dess bedömning kan du beställa ditt provsvar inskannat. Det skickas åt dig per okrypterad epost.

Notera att om du INTE sökt in till Hankens kandidatutbildning, men skrev provet i Helsingfors eller Vasa, ska du ansöka om att få se din svarsblankett av den högskola som du de facto sökt in till.

Vi skickar din svarsblankett åt dig senast 22.7 ifall din ansökan kommit in senast 16.7, eftersom tiden för att lämna in rättelseyrkan gällande inträdesprovets resultat går ut 23.7.2021 kl.15.00. Beställ din svarsblankett här.