Hur finansierar jag utbytesstudierna?

Här finns information om finansiering av utbytesstudier.

Stipendium från Hanken

Studerande som får en utbytesplats inom ramen för Hankens utbytesprogram beviljas automatiskt också ett stipendium.

Du behöver därmed inte skilt ansöka om ett stipendium från Hanken.

Villkoren godkänns

Då du fått din utbytesplats och du har bekräftat att du tar emot den godkänner du samtidigt villkoren för stipendiet, bl a att du studerar heltid vid ditt värduniversitet (30 ECTS/termin) och skriver en rapport efter att du kommit hem.

Observera

  • du kan ansöka om antingen utbytesplats via Hankens utbytesprogram eller stipendium för utlandspraktik och få enbart ett stipendium från Hanken på samma studienivå
  • du kan inte ansöka om utbytesplats och stipendium för utlandspraktik i samma ansökningsomgång (december-mars)
  • studenter som redan tidigare varit på utbyte inom ramen för Hankens utbytesprogram tilldelas inte automatiskt en utbytesplats
  • om du vill åka på utbyte ytterligare en gång så kan du ansöka om en utbytesplats inom ramen för magisterstudierna, men då måste du kunna ta ut din kandidatexamen senast betygsutdelningen efter att utbytesplatserna har publicerats. Det är ingen självklarhet att man tilldelas en utbytesplats en andra gång. Läs mera om det här under Utbytesplats beviljas en gång.
  • om du väljer att åka på utbyte på egen hand som en så kallad freemover (dvs till ett universitet som inte ingår i Hankens utbud av samarbetsuniversitet) får du inget stipendium från Hanken.

Uträknat stipendium

Utbytesstipendiet från Hanken finns färdigt uträknat per universitet och termin i Mobility Online Portalen.

Studiestöd från FPA

Du kan också ansöka om studiestöd för utbytesstudierna från Folkpensionsanstalten.

Stipendium utanför Hanken

Du kan också ansöka om stipendier av organisationer och fonder utanför Hanken. Du kan kolla stipendier via t.ex. http://fyrk.fi/ där du bl.a. hittar information om stipendier från Svenska studiefonden. Följ också med dagstidningar för info om stipendier.

Läs mera under Stipendier.

ERASMUS+ Tilläggsstipendium: studerande med familj  

Studerande med familj som åker på utbyte till ett samarbetsuniversitet i något EU-land kan få 200 euro/månad i tilläggsmedel.

Kravet är att studenten är förälder till ett barn under 18 år.

Tilläggsstipendiet kan också beviljas trots att barnen stannar i Finland under utbytet.

Om du vill ansöka om ett tilläggsstipendium ska du kunna bevisa att du är förälder och också fylla i ansökningsblanketten för detta ändamål.

Ta kontakt med internationella koordinatorn vid Hanken för mer information.

ERASMUS+ Tilläggsstipendium: studerande med specialbehov

Om du har någon form av specialbehov eller handikapp så kan du också åka på utbyte. 

Du ska i god tid före du ska ansöka om en utbytesplats vara i kontakt med internationella koordinatorn vid Hanken så att vi kan reda ut vilka universitet som kunde vara lämpliga för dig.

Studerande med specialbehov som åker på utbyte inom ramen för Erasmus+ programmet (dvs till ett av Hankens samarbetsuniversitet i ett EU-land) kan ansöka om tilläggstipendium för utbytet utöver det Erasmus-stipendium som alla Erasmus-studerande får.

Erasmus+ tilläggsbidrag för gröna sätt att resa

Från och med höstterminen 2022 kan studenter som får ett Erasmus+ stipendium även ansöka om ett tilläggsbidrag för gröna sätt att resa till och från värdlandet. Tåg, buss och samåkning med bil räknas som gröna sätt att resa i och med de lägre koldioxidutsläppen. För att underlätta valet av ett långsammare sätt att resa erbjuds ett tilläggsbidrag på 50 euro samt upp till max. fyra dagars resebidrag för grönt resande enligt Europeiska kommissionens taxa beroende på destination (ca 16€/dag). 

Tilläggsbidraget betalas ut efter utbytet mot ansökan och bevis på de gröna resesätten (biljetter/kvitton). Notera att största delen av resan eller minst den ena riktningen av en tur-returresa skall tillryggaläggas med tåg, buss eller samåkning med bil för att berättiga till extra bidrag.

Ansökan om tilläggsbidrag för gröna sätt att resa
Efter utbytet då du har betalat alla dina resekostnader fyller du i ersättningsblanketten nedan och bifogar biljetter/kvitton. Fyll i fälten under Uppgifter om grönt resande och Resplan. Fältet för projektnummer kan lämnas tomt. Kom även ihåg att signera blanketten.

Skicka sedan blanketten och kvittona till outgoing.mobility@hanken.fi. Om du varit på utbyte under höstterminen ska du ansöka om tilläggsbidraget senast 28.2. Om du varit på utbyte under vårterminen ska du ansöka om tilläggsbidraget senast 31.7. Tilläggsstipendiet betalas ut till det konto du angett i Mobility Online.
 

Information om specialbehov

Om du har någon form av specialbehov läs den information som Utbildningsstyrelsen har sammanställt om stöd för personer med olika slag av specialbehov inom ramen för Erasmus+ programmet.

Du hittar information om i hurudana fall en studerande med specialbehov kan ansöka om tilläggsstipendium, hur ansökan går till och själva ansökningsblanketten.

Läs även igenom checklistan för ”internationellt studentutbyte utan hinder”. Ansökningsblanketten ska dels fyllas i av dig och också av internationella koordinatorn vid Hanken, som skickar in ansökan till Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsen gör det slutliga beslutet om ett eventuellt tilläggsstipendium.