Antagningsprocessen

Antagning till Hankens forskarutbildning - steg för steg

Före antagningsrundan

Fram till december

 

Ansökningstiden

December - januari/februari

  • Kontrollera att ditt forskningsområde omfattas av Hanken
  • Se till att alla ansökningshandlingar är i PDF och uppladdade i blanketten
  • Ta eventuella tester (språk och/eller GMAT/GRE) inom den utsatta tidsfristen

 

Bedömning

Februari - mars

  • Teamet för antagning gör en bedömning på allmän behörighet av sökande
  • Den akademiska personalen gör en bedömning på den akademiska behörigheten av sökande
  • Antagningskommittén gör ett förslag på kandidater som ska antas
  • Rektor beslutar om vem som antas till Hankens forskarutbildning

 

Efter ansökningstiden gått ut

Mars framåt

  • Koordinatorn för doktorsprogrammet meddelar alla sökanden om resultatet på antagningen
  • Antagna sökanden får instruktioner om hur de ska ta emot sin studieplats
  • Alla sökanden har rätt att ansöka om ändring till ett antagningsbeslut