Finansiering och socialskydd

Nedan och i menyn till vänster hittar du mera information om finansieringen av dina forskarstudier.

Att ansöka om finansiering och planera finansieringen av sina forskarstudier och möjlig senare forskning, är en viktig kompetens för den som planerar en forskarkarriär. På Hanken stöder vi våra forskarstuderande och forskare i att ansöka om finansiering och informerar om olika finansieringsalternativ.

Från och med år 2017 övergår Hanken till att anställa nyantagna doktorander istället för att finansiera dem via stipendium. Arbetsförhållandet är först 12 månader med option på ytterligare 12 månader under förutsättning av god studieframgång.

Efter detta har du tre huvudsakliga potentiella sätt att finansiera dina forskarstudier:

1) Extern stipendiefinansiering från någon av de fonder som stöder ekonomisk merkantil forskning i Finland, till exempel Liikesivistysrahasto. Under vissa omständigheter kan sådan finansiering kompletteras med tilläggsstöd av Hanken.

2) Anställning vid ett större forskningsprojekt som administreras av Hanken. Detta alternativ är särskilt relevant för längre hunna doktorander.

3) Stipendiefinansiering från Hankens fonder kan sökas om/då dessa stipendier lediganslås då medel finns tillgängliga.

Alla ovannämnda alternativ kräver självständig aktivitet från dig som doktorand i och med att du själv måste ansöka om finansiering för ditt projekt. Det är på samma gång en viktig läroprocess som förbereder dig för utmaningarna som postdoktoral forskare.

Oberoende av finansieringsform ger Hanken alltid sina doktorander stöd och information om att ansöka om finansiering från olika håll. Den övervägande majoriteten av alla doktorander på Hanken får finansiering för hela den 48 månaders period som forskarskolan omfattar.

Om du redan är doktorand vid Hanken kan du läsa mer om finansiering för forskarstudier under rubriken Forskningsfinansiering under Forskning.

img_0258scaled_2.jpg