Stipendier och hedersutnämningar

Hanken delar årligen ut stipendier och hedersutnämningar till de bäst presterande studerandena.

Som ett led i avtackningen av högskolans hedersdonatorer har Hanken instiftat utnämningar till de bäst presterande magisterstuderandena, de bästa magister- och kandidatavhandlingarna samt de bäst presterande kandidatstudenterna som far på utbyte.

Rektor har beslutat att tilldela de tio bästa magisterstuderandena ett stipendium på 1 000 euro. Utmärkelserna för avhandlingar och utbyten innehåller inget ekonomiskt tillägg (utöver det grundläggande resebidraget) men eftersom det tilldelas enbart våra bäst presterande studerande önskar vi att det uppfattas som ett hedersstipendium, och vår förhoppning är att det med fördel kan lyftas upp i exempelvis anställningssammanhang.


Nedan är en lista på dem som fick ta emot en utmärkelse i maj 2018:

Bästa magisterstuderande (10 st):

Linnea Strand

Lotta Holm

Luisa Pieroni Barroso da Cruz af Schultén

Maria Ihamuotila

Niklas Lindbäck

Noora Kallioniemi

Rebecca Åkers

Robin Kipfer

Tấn Lộc Bùi

Tu Anh Nguyen

 

Bästa magisteravhandlingar (9 st):

Aimo Rantanen

Alex Lundqvist

Daniela Sumelius

Fairouz Hussien

Jill Winter

Jonas Hägglund

Risto Larinkari

Simon Åberg

Tấn Lộc Bùi

 

Bästa kandidatavhandlingar (9 st)

Anni Immonen

Caisa Lindblom

Elsa Hatakka

Kristian Lindqvist

Lina Kamlin

Rasmus Klärck

Rosa Höykinpuro

Simon Hatanmaa

Susanna Rantonen

 

Bästa utbytesstuderande VT 2018 (15 st)
Alexander Seppälä

Andreas Lehtonen

Anton Eriksson

Emil Nordlund

Felix Melin

Filip Hintze

Jenni Salo

Max Heino

Oscar Michelsson

Patrik Rytkönen

Philip Enckell

Roni Rajamäki

Thomas Westerholm

Tim Ignatius

Veli Saarinen

 

Bästa utbytesstuderande HT 2017 (16 st)
Andreas Lindén

Cecilia Stortåg

Christian Nygård

Ellinor Granberg

Emil Westerlund

Emma Elopuro

Filip Svahnström

Isak Karlsson

Janina Westerdahl

Johanna Viilo

Linda Grönlund

Nadine Lalou

Simon Hatanmaa

Sina Andersson

Vanessa Aladin

William von der Pahlen