Varför donera?

Hanken höjer nivån på kunnandet inom såväl näringslivet som samhället i stort genom ett internationellt konkurrenskraftigt programutbud, som även utgör grunden för Hankens lagstadgade ansvar för utbildning av svenskkunniga ekonomer.

Med detta sagt bär vi ett ansvar och vi tar det på största allvar! På grund av det stramare finansiella läget i samhället behöver Hanken en stark ekonomisk grund att stå på för att bevara sin unika position som självständig handelshögskola.

Via förstärkt finansiering kommer Hanken att satsa på:

En global utbildningsmarknad
Hanken har som målsättning att erbjuda en högklassig internationell examen och vi tror på att studie- och forskningsanknutna utbyten samt internationella rekryteringar gynnar utvecklingen. Denna satsning stöder även vår strävan att forma ansvarsfulla världsmedborgare.

Framgångsrik forskning
Forskningen på Hanken är av hög internationell standard, detta är något vi är stolta över och tänker bygga vidare på. Hanken har dessutom som målsättning att utexaminera 16 doktorer per läsår och vi avser garantera finansiering i fyra år för samtliga forskarstuderande. 

Stimulerande universitetsmiljö
Hanken har som mål att erbjuda en inspirerande studie- och arbetsmiljö som karaktäriseras av närhet och öppenhet. Högskolan strävar också efter att modernisera studiemiljön för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig utbildning och samtidigt ge färdigheter i moderna arbetsverktyg.

Framtida företagande
Med fokus på framtidens företagande vill Hanken erbjuda grundläggande förutsättningar för innovativa och livskraftiga företag. Högskolans roll är att kombinera det kunnande som finns inom högskolan, näringslivet och Hankens alumnnätverk för att främja entreprenörskap med inriktning på ansvarsfullt ägande och långsiktigt företagande.

Ge tillbaka till framtiden!