Om HANKEN RETURNS

Share page with AddThis
Hankens fundraisingkampanj HANKEN RETURNS riktar sig mot alla intressentgrupper - alumner, företag, studerande och personal. Kampanjen pågår fram till slutet av juni 2017. 

Starta en insamling

Fyller du jämnt eller har ni en årskursträff på kommande? Ett bra sätt att hedra din alma mater, säkerställa högklassig utbilning eller helt enkelt bara visa ditt stöd i kampanjen HANKEN RETURNS är att starta en egen insamling hos oss! Läs mer här

Avdragsgilla donationer

Från och med 2016 gäller skatteavdraget både privatpersoner och företag.

 • Privat donation: Donationer på minst 850€ och högst 500.000€ är avdragsgilla för privatpersoner.
  • Donerar man flera gånger under ett år så är det den sammanlagde summan som gäller i beskattningen. Skattesatsen är densamma som i inkomstbeskattningen.
  • Hanken registerar donationerna med skatteverket så att donationen automatiskt dras av i deklarationen.
  • Läs mer om skatteavdraget på Skatteverkets hemsida eller kontakta fundraising@hanken.fi.
 • Företagsdonation: Donationer till Hanken är avdragsgilla för samfund i enlighet med inkomstskattelagens 57 § (Donationsavdrag).
  • Skatteavdraget gäller donationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro och är avdragsgilla från beskattningsbart resultat (avdraget gäller ej öppna bolag eller kommanditbolag).
  • Om ett företags beskattningsbara resultat är 20 000 euro, innebär en donation på 2000 euro att 18 000 euro beskattas.
  • Samfund är enligt lag skyldiga att själva meddela beskattaren om avdragsgilla donationer.

Staten förutsätter återlämnandet av ett ifyllt gåvobrev till Hanken i samband med donationer på och över 10 000 euro.

Staten förutsätter att samfundsdonatorer, i samband med donationer på och över 10 000 euro, återlämnar ifyllt gåvobrev till Hanken. - See more at: https://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/stod-hanken/donera/om-han...

Kampanjkommitté

Som stöd för kampanjen har Hankens styrelse utnämnt en kampanjkommitté bestående av följande personer:

Thomas Ahlström, Henrik Andersin, Patrick Anderson, Henrik Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Johanna Hamro-Drotz, Eva Liljeblom, John Lindfors, Veronica Lindholm, Kennet Lundström, Tomas von Rettig, Andreas Rosenlew, Kaj Rönnlund, Peter Therman, Christoph Vitzthum, Thomas Wahlroos och Dag Wallgren. Arbetet leds av ordförande Jannica Fagerholm och vice ordförande Kristina Pentti-von Walzel.

Rektor har även utnämnt en kampanjgrupp specifikt för Vasaregionen bestående av Inger Aaltonen, Rasmus Backlund, Anna Häggblom, Sören Kock, Kaj Rönnlund, Dag Sandås, Johanna Tidström och Benita Öling.

Penninginsamlingstillstånd

 • Tillstånd för penninginsamling i Finland (med undantag för Åland): POL-2014-11617
  Tillstånd utfärdat av Polisstyrelsen
  Insamlingsperiod: 17.10.2014-31.12.2017
 • Tillstånd för penninginsamling på Åland: ÅLR 2017/240
  Tillstånd utfärdat av Ålands landskapsregering 18.1.2017
  Insamlingsperiod: 17.1.2017-31.12.2017

Ta kontakt

Ta gärna kontakt med oss här eller på fundraising@hanken.fi för mera information om kampanjen!