En hälsning från ledningen

Rektor Karen Spens och styrelseordförande Björn Wahlroos tackar alla som deltagit i kampanjen HANKEN RETURNS.

"I slutet av 2014 lanserade staten en ny matchningsinsats med avsikten att ytterligare stärka universitetens grundkapital. Villkoret för motfinansieringen var att avkastningen på det insamlade kapitalet skulle satsas på ändamål som i sin tur uppfyller universitetens lagstadgade uppgifter. Denna unika möjlighet tog Hanken fasta vid och startade därför fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS. Kampanjen avslutades sommaren 2017 och då stod det klart att 944 privatpersoner, företag och stiftelser tillsammans donerat totalt 11,8 miljoner euro.

Hanken bär ett unikt ansvar för att utbilda svenskkunniga ekonomer. Dessutom är det vår uppgift att erbjuda livslångt lärande, främja forskningsresultatens genomslagskraft i samhället samt att ordna verksamheten så att hög internationell kvalitet säkerställs inom forskning, utbildning och undervisning. Vår uppgift är med andra ord att ge tillbaka kunskap till samhället och kvalitetsnivån är helt avgörande för Finlands framtid.

Tack vare HANKEN RETURNS och tidigare insamlingar står Hanken idag stark och är hängiven sin uppgift. Grunden till framgång ligger i det ömsesidiga förtroendet mellan Hanken, våra studerande, våra alumner, våra externa samarbetspartners och alla som på ett eller annat sätt stöder Hankens fortsatta utveckling.

Tack för ert stöd och ert engagemang i Hankens framtid!”

 

karens_signatur_liten.png   

Karen Spens                                Björn Wahlroos
rektor                                         styrelseordförande

 

karen_nalle2.jpg