Alumni Challenge

Share page with AddThis
Från och med 14 december och sex månader framåt matchar en grupp alumner alla inkomna alumndonationer med 1:1, vilket utökar den statliga matchningsinsatsen.

challenge_colors3.png

Din donation + alumnmatchning + statens matchning = Hankens grundkapital

Under kampanjen HANKEN RETURNS matchar staten inkomna donationer med upp till tre euro för varje insamlad euro, men med ett tak på 150 miljoner euro. Det betyder att koefficienten 1:3 sjunker när samtliga universitet gemensamt samlat in över 50 miljoner euro. I och med Alumni Challenge garanteras Hanken en tilläggsmatchning, vilket utökar den matchning utlovad av staten - det blir så att säga en trippeleffekt!

Utmaningen kräver ingen extra insats då du som alumn betalar in din donation. Via Hankens databas registreras din donation automatiskt till alumnmatchningen.

Redaktionellt inslag

I HBL:s redaktionella inslag kan du läsa om varför bl.a. alumnen Mika D. Rubanovitsch antagit utmaningen Alumni Challenge och hur rektor Karen Spens ser på insamlingen HANKEN RETURNS. 

Alumnerna som utmanar är:

Philip och Marina Aminoff, Henrik och Martina Andersin, Patrick Anderson, Henrica och Magnus Bargum, Peter Berner, Kurt Björklund, Riitta och Berndt Brunow, Alexander Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth, Johanna Hamro-Drotz och Ilkka Brotherus, Jannica Fagerholm och Patrik Hertsberg, Erik Hartwall, Ole och Eva Johansson, Barbara Hisinger-Jägerskiöld, Janne Larma, Mikael och Lena Lilius, Camilla och John Lindfors, Familjen Pentti, Yvonne Potrykus, Ann och Carolus Rosenlew, Michael Rosenlew, Hannu Ryöppönen, Christoph Vitzthum, Björn Wahlroos och Thomas Wahlroos.