Stöd Hanken

-

Ditt bidrag till Hanken hjälper forskningen framåt samt möjliggör för internationellt utbyte. Alla gåvor bidrar till universitetets utveckling och byggandet av ny kunskap. 

De finländska universitetens självständighet har ökat märkbart, liksom också kraven på ekonomiskt ansvar, och universitetens privatfinansiering har blivit avgörande. Hanken vänder sig till sina alumner, samarbetspartner och vänner för att förverkliga visionen om en internationellt konkurrenskraftig handelshögskola med stark ekonomi.

 

donationer bidrag stödjande