Hankens Job Board

Via Karriärtjänster kan du annonsera lediga arbets- och praktikplatser eller pro gradu uppdrag. Visste du att...
  • Karriärtjänster förmedlar ca. 4000 arbets- och praktikplatser per år
  • 30% av utexaminerade hittar sitt första jobb via Karriärtjänster
  • 77% av våra studerande har ett jobb redan innan de utexaminerats

 

Erbjud en arbetsplats

Karriärtjänster är en effektiv kanal för att informera om lediga arbetsplatser åt unga ekonomer. Det är kostnadsfritt att annonsera karriärmöjligheter via Karriärtjänsters job board. Därtill är det möjligt att använda sig av olika avgiftsbelagda serviceformer för ytterligare genomslagskraft, t.ex. kan annonsernas synlighet ökas via direktutskick till utvalda studerande mot ersättning.

Erbjud arbetsplats här

Erbjud en praktikplats

Samtliga studerande vid Hanken har möjligheten att utföra en praktikperiod inom sina studier. Dessutom har Hanken infört en obligatorisk utlandsvistelse för studerande i den integrerade kandidat- och magistersutbildningen, och det blir allt vanligare att studerande väljer att utföra denna utlandsvistelse som en arbetspraktik i ett annat land. Varför inte ta chansen att arbeta tillsammans med dessa ivriga framtidens förmågor och samtidigt stärka ert arbetsgivarbrand på Hanken?

Erbjud praktikplats här

Erbjud ett pro gradu uppdrag

Har ert företag projekt eller undersökningar som väntar på att bli gjorda? Varför inte låta en blivande ekonom utföra uppdraget som en pro gradu-avhandling! På detta sätt får företaget direkt tillgång till den nyaste kunskapen inom branschen.

Karriärtjänsterna kan också hjälpa till med att leta fram en lämplig student för projektet.  Kontakta karriärtjänsterna för närmare information på adressen careerservices(at)hanken.fi.

Erbjud pro gradu uppdrag här
 

Löneuppgifter och – rekommendationer kan du hitta genom att besöka Finlands Ekonomers hemsidor.