CV Check-Ins

Här kan du anmäla dig till en CV Check-In med önskat företag!

Du kan boka en 15 minuters tid åt dig nedan. Listan uppdateras varefter företag anmäler sig.

Kom ihåg att det är ypperligt viktigt att vara i tid eftersom din tid inte kan förlängas om du blir sen. Nästa studerandes tid börjar genast då din tid slutat. 

Vänligen notera att du bara kan boka en CV Check-In.
 

PwC 11:00-12:00

11:00-11:15 (BOOKED)
11:15-11:30 (BOOKED)
11:30-11:45 (BOOKED)
11:45-12:00 (BOOKED)

EY 11:00-12:00

11:00-11:15 (BOOKED)
11:15-11:30 (BOOKED)
11:30-11:45 (BOOKED) 
11:45-12:00 (BOOKED)

Meltwater 12:00-13:00

12:00-12:15 (BOOKED)
12:15-12:30 (BOOKED)
12:30-12:45 (BOOKED)
12:45-13:00 (BOOKED)

Elo 12:00-13:00

12:00-12:15 (BOOKED)
12:15-12:30 (BOOKED)
12:30-12:45 (BOOKED)
12:45-13:00 (BOOKED)

WAU 12:00-13:00

12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00

Eilakaisla 13:00-14:00

13:00-13:15 (BOOKED)
13:15-13:30 (BOOKED)
13:30-13:45
13:45-14:00 (BOOKED)

aTalent Recruiting 14:00-15:00

14:00-14:15 (BOOKED)
14:15-14:30 (BOOKED)
14:30-14:45 (BOOKED)
14:45-15:00 (BOOKED)

Studentwork 14:00-15:00

14:00-14:15 (BOOKED)
14:15-14:30 (BOOKED)
14:30-14:45 (BOOKED)
14:45-15:00 (BOOKED)