Hankens Job Board

Via Karriärtjänster kan du annonsera lediga arbets- och praktikplatser eller pro gradu uppdrag.

 

Erbjud en arbetsplats

Karriärtjänster är en effektiv kanal för att informera om lediga arbetsplatser åt unga ekonomer. Det är kostnadsfritt att annonsera karriärmöjligheter via Karriärtjänsters job board.

Sedan våren 2019 kan arbetsgivare också registrera sig i Aarresaari.net och skapa ett eget konto för den egna organisationen. Det är enkelt att lämna in och följa upp annonser via kontot. Detta underlättar särskilt arbetet för dem som ofta annonserar på Aarresaari.net. Basuppgifterna om organisationen behöver inte längre uppdateras för varje blankett separat. Dessutom kan flera användare från organisationen anslutas till ett och samma konto och på så sätt administreras annonser inte längre av en enda annonsör.
Du kan skapa ett konto genom att registrera dig som arbetsgivare.

Därtill är det möjligt att använda sig av olika avgiftsbelagda serviceformer för ytterligare genomslagskraft, t.ex. kan annonsernas synlighet ökas via direktutskick till utvalda studerande mot ersättning.

Erbjud arbetsplats här
Besök Hankens Job Board här

Allmänna publiceringsvillkor för annonser på Hankens karriartjansters job board.pdf:

 

Erbjud en praktikplats

Magisterstuderande vid Hanken har möjligheten att utföra en praktikperiod inom sina studier, helst på sommaren. Varför inte ta chansen att arbeta tillsammans med dessa ivriga framtidens förmågor och samtidigt stärka ert arbetsgivarbrand på Hanken?

Det blir allt vanligare att studenter väljer att göra arbetspraktik i ett annat land, så en praktikplats utomlands är också väldigt intressant för hankeiter. 

Erbjud praktikplats här

Erbjud ett pro gradu uppdrag

Har ert företag projekt eller undersökningar som väntar på att bli gjorda? Varför inte låta en blivande ekonom utföra uppdraget som en pro gradu-avhandling! På detta sätt får företaget direkt tillgång till den nyaste kunskapen inom branschen.

Karriärtjänsterna kan också hjälpa till med att nå fram en lämplig student för projektet. Kontakta karriärtjänsterna för närmare information på adressen careerservices(at)hanken.fi.

Erbjud pro gradu uppdrag här
 

Löneuppgifter och – rekommendationer kan du hitta genom att besöka Finlands Ekonomers hemsidor.