Strategiska partners

En del av de många former av internationella samarbeten samarbetsformer Hanken är del av, är mer etablerade och av strategisk karaktär.

Double degree med EMLYON

Hanken erbjuder sedan hösten 2014 en så kallad double degree-examen vilket gör det möjligt för studerande att avlägga en gemensam examen två olika högskolor.

För närvarande har vi avtal om gemensam examen med det prestigefyllda EMLYON Business School i Frankrike och genomförs inom ramen för det engelskspråkiga magisterprogrammet Business and Management.

Ledarskapsutveckling inom Hanken & SSE Executive Education

Hanken & SSE Executive Education erbjuder fortbildning och ledarskapsutbildning för företag. Bolaget grundades 2005 av Hanken Svenska handelshögskolan och Stockholms handelshögskola (Handels).

Hanken & SSE Executive Education utnyttjar expertisen från både Hanken och från Handels fortbildningsenhet IFL vid Handelshögskolan i Stockholm och erbjuder ledarskapsprogram som är skräddarsydda enligt dina och ditt företags behov.

Hanken & SSE Executive Education hör till IFL vid Stockholms handelshögskolas nätverk som har enheter i Stockholm, Helsingfors, Riga, Moskva och St. Petersburg. Inom ramen för detta nätverk kan vi erbjuda ledarutveckling i hela Östersjöområdet.

samarbete samarbetspartner utbyte fortbildning ledarskapsutbildning examina dubbelexamen
EMLYON Business School