Samarbetsprojekt

Hanken Fortbildning arbetar kontinuerligt med offentligt finansierade utvecklingsprojekt, endera som aktiv partner i olika konsortier eller som huvudman för projekten.

Projektverksamhet

Målsättningen i våra projekt är att befrämja fortbildningens eller Hanken Svenska Handelshögskolans interaktion med det omkringliggande näringslivet, offentliga organisationer och övriga parter i högskolenätverket.

Förutom inom utvecklingsprojekt, samarbetar Hanken med företag på ett antal olika sätt. Mer om vårt utbud till företag kan du läsa under rubriken Företag.

fortbildning projektverksamhet