Innovationsfabriken

Share page with AddThis
Innovationsfavriken - Från idéutveckling till lönsam tillväxt

Hanken Fortbildning Vasa arrangerar igen hösten 2017 utbildningsprogrammet Innovationsfabriken. Programmet ger en komprimerad bild och en fördjupad kunskap om ledningen av innovationsprocessen i företag. Under utbildningsdagarna berör vi centrala delområden som är viktiga för framtagande av nya idéer, produkter och tjänster, tillväxt och lansering av nya innovationer på marknaden.

innovation_600x400_webb.jpg

Även etablerade företag måste tänka i nya banor

Idag vet vi att världen utvecklas i allt snabbare takt och att det inte går att leva på gamla meriter. För att lyckas som nystartat eller redan etablerat företag måste man våga tänka i nya banor - oavsett om man utvecklar tekniska produkter eller erbjuder tjänster. Om ni inom företaget skapar förutsättningar för er personal att förnya sin kompetens och medverka i utvecklingen av verksamheten blir det inte bara fler idéer utan det skapas även en bättre arbetsmiljö och en personlig utveckling.

MÅLSÄTTNING:

Utbildningsprogrammet Innovationsfabriken skapar en kunskapsplattform för dig som entreprenör, ledare och nyckelperson inom företagets innovationsprocess. Som deltagare får du kunskap som skapar en grund för ett kreativt ledarskap och utvecklandet av framtida innovationssatsningar för att möta framtida marknadskrav.

Kärnkunnandet kring produkt- och tjänsteutvecklingen har ni själva - vi ger er verktygen att utveckla och effektivera innovationsprocessen affärsmässigt - från idé till lönsam tillväxt.

MÅLGRUPP:

Utbildningen vänder sig till entreprenörer, ledare och nyckelpersoner med ansvar för innovationsprocessens olika delområden.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Hösten 2017

MODUL 1 (2 dagar)

Trendspaning och omvärldsanalys - nya möjligheter för innovation
Marknads- och innovationsstrategier
Affärsmodellering

Det kreativa ledarskapet - att leda innovation
Att personligen sälja nya innovationer
Innopitch

MODUL 2 (2 dagar)

Innovationsklinik
Hur finansiera tillväxt och innovationsutveckling?
Hur styra och följa upp ekonomin i ett utvecklingsintensivt företag?
Hur jobbar riskfinansiärer och affärsänglar

Immaterialrätt - IPR
Aktieägaravtal
Arbetsrätt
 

MODUL 3 (2 dagar)

Prissättning och marknadspositionering
Prisinnovation – Hur prissätta nya eller gamla produkter och tjänster
Kundvärdeanalyser
Alternativa intäktsmodeller
Säljinnovation för affärsmässigt effektivaste lansering

Innovationsföretagets kommunikation och kommunikationsplanering
Kärnbudskap
Rätt kommunikation till rätt målgrupp
Smart marknadsföring - kundengagemang inom some
Storytelling via audiovisuell kommunikation

PLATS:

Utbildningsprogrammet sker i Hanken Fortbildning Vasas högklassiga undervisningsutrymmen. Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi och praktiska erfarenheter med relevans för företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar, med relevans för ledningen av företagets innovationsutveckling. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör innovationsarbetet inom företag och organisationer.

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande där dialogen mellan deltagarna är viktig.  

Föreläsare: Experter vid Svenska handelshögskolan, övriga högskolor och näringslivet.

PRIS:

2.490 € (+ moms 24 %) / deltagare

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, bok kring innovationsledning, lunch, kaffe och DIPLOM.

ANMÄLAN - Via denna länk

Till programmet tar vi in max 12 deltagare.

TILLÄGGSINFO:

Ladda ner Printvänlig broschyr.pdf

Ladda ner föreläsarprofil.pdf

Ifall ni är intresserade av utbildningen skickar vi gärna ett detaljerat kursprogram till er.

André Österholm, 050 3626 746
andre.osterholm@hanken.fi

KONSULTERING OCH PROCESSTÖD:

Målsättningen är att stödja företaget, ledningen, entreprenören och arbetsplatsen i innovationsarbetet. Det kan röra sig om nåt av följande områden:

Analys av affärsidéns marknadspotential
Förutsättningar, målsättningar och offentlig finansiering
Tillväxtplanering
Förnyelse av organisation, affärsmodell eller strategi
Idégenerering och framtagning av potentiella innovationer
Uppföljning och säkring av resultat

PRIS:
enligt offert - möjlighet till direkt konsulteringsstöd via ELY-centralens subventionerade konsulteringstjänster utreds om företaget räknas som sme-företag.

För tilläggsuppgifter kontakta:

André Österholm
andre.osterholm@hanken.fi
Tfn: 050 3626 746