Hanken Business Boost

Share page with AddThis
Som stöd för ledning, ägare och nyckelpersoner i tillväxtföretag

Växer ert företag årligen snabbare än marknaden i medeltal? Ökar omsättningen och personalmängden? Har ni gjort strategiska förändringar som möjliggör en expansion i framtiden? Har ni utvecklat nya innovationer med bra marknadspotential? Om ni känner igen ert företags situation i några av dessa frågor så har ni troligen utmaningar och möjligheter som vi kan hjälpa er med i vårt Tillväxtledningsprogram.

Ett lyckat deltagande i programmet förutsätter att företagets ledning och ägare har beredskap att utveckla företaget mot tillväxt. Deltagarna bör ha möjlighet att påverka strategiska beslut.

planta_tillvaxt_webb_600x495.jpg

MÅLSÄTTNING:

Den allmänna målsättningen med programmet är att ge dig som deltagare beredskap och kunnande att hantera företagets tillväxt. Programmet stöder och sparrar tillväxtföretag att planera och genomföra sina tillväxtplaner. 

MÅLGRUPP:

Programmet riktar sig till dig som hör till företagets ledning, nyckelpersoner eller ägare och som har beredskap att utveckla företaget och möjlighet att påverka företagets tillväxt och strategiska beslut.

INNEHÅLL UTBILDNING:

Dag 1-2:
Hantering av tillväxtstrategier
Marknadsstrategi
Produktstrategi
Prissättningsstrategi

Dag 3-4:
Att leda ett företag i tillväxt
Välmående arbetsgemenskap
HRM

Ledningssystem

Dag 5-6:
Trendspaning - förnyelse
Från idé till affärsverksamhet
Affärsmodellering
Riskhantering
Avtalsrätt
Arbetsrätt
IPR-strategi

Dag 7-8:
Verksamhets- och tillväxtfinansiering
Ekonomiska nyckeltal att följa
Riskfinansmarknaden
Beskattningsfrågor

Dag 9-10:
Kommunikationsplanering
Internationalisering
Smart marknadsföring
Aktiv coachande säljledning

Utbildningsprogrammet sker i Hanken Fortbildning Vasas högklassiga undervisningsutrymmen. Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsekonomi och praktiska erfarenheter med relevans för företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella och gruppövningar med relevans för ledningen av företagets tillväxt. Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande där dialogen mellan deltagarna är viktig.  

Föreläsare: Experter vid Svenska handelshögskolan, övriga högskolor och näringslivet.

INNEHÅLL KONSULTERING:

Tillväxtanalys och tillväxtplan + strategiskt och operativt utvecklingsprogram totalt 3 + 4 dagar.

PRIS:

Utbildningsprogrammet: 
4.900 euro / deltagare (+ moms 24 %)
I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, bok, lunch, kaffe och DIPLOM

Tilläggspaket:
Konsulteringsprogram
Tillväxtanalys och tillväxtplan 3.600 € (+ moms 24 %)
Strategiskt eller operativt utvecklingsprogram 4.800 € (+ moms 24 %)

Ni kan också beställa tillväxtkonsulteringen skilt för sig.

Sme-företag har möjlighet att ansöka om 75 % understöd för genomföringen av Konsulteringsprogram inriktat på tillväxtfrågor via denna länk 

ANMÄLAN:
Anmälan till utbildningsprogrammet via webben

Sista anmälningsdag: meddelas senare

Till programmet tar vi in max 12 deltagare

REFERENSER:

WE TechMårten Storbacka, vd vid WE Tech Solutions 

"Lärorika föreläsningar, nätverksfrämjande, inspirerande, ger motivation att utveckla företagandet, omfattande företagsanalys, utmärkta kontakter till konsulter.”

InplaceThomas Nynäs, vd vid Inplace Solutions 

"Tillväxtprogrammet gav InPlaces nyckelpersoner en utomordentlig möjlighet att lösgöra sig från vardagen och tillsammans med väldigt olika typer av företag begrunda mycket liknande strategiska utmaningar. Vårt strategiarbete har framskridit betydande som ett resultat av programmet – varje växande företag borde använda sig av utomstående stöd för att bryta rutiner.”

24pesulaAsko Nevala, vd vid 24 Pesula 

”Ett mycket bra program för ett företag i vår storlek. Programmet är en fungerande helhet och olika temaområden öppnade nya infallsvinklar och de företagsspecifika konsulteringarna gav möjlighet att närmare gå in på utvecklingsområden ur företagets synvinkel. Vi såg nya utvecklingsmöjligheter via konsulternas synvinklar. Vi fick säkerhet i beslutsfattandet. Vår omsättning växte under perioden.”

Tilläggsinfo:

Ladda ner  broschyr med hela programmet.pdf
Ladda ner      föreläsarprofiler

HANKEN Fortbildning Vasa
André Österholm
andre.osterholm@hanken.fi
+358 (50) 362 6746