Tillväxt och innovationer

Share page with AddThis
Från idégenerering till innovation, tillväxt och internationalisering

Eftersträvar ert företag tillväxt? Växer ert företag i genomsnitt mer än andra företag i samma bransch? Har ni förutsättningar att genomföra tillväxtmålsättningarna? Hanken Fortbildning innovations och  tillväxtprogram ger deltagande företag färdigheter att förstärka tillväxtförutsättningarna och fokusera på att identifiera tillväxthinder inom företagets verksamhet. Via våra program får ni också en större insikt i ledandet av innovations- och tillväxtprocesserna och på detta sätt ett försprång vid lanseringen av nya innovationer på marknaden.

En innovation uppstår som begrepp först då en ny produkt, tjänst eller processförbättring för första gången genererar en ekonomisk nytta till företaget i form av nya kassaströmmar eller ökad effektivitet. Men innovationsprocessen börjar långt före detta som en identifiering av ett internt eller externt behov att förbättra en process, tillgodose ett kundbehov eller skapa en ny efterfrågan.

Gör man en lyckad innovationssatsning genererar detta en tillväxt eller lönsamhetsförbättring för företaget. För nya företag skapas tillväxt oftast genom ett nyskapande av tjänster eller produkter men för ett etablerat företag kan tillväxt och lönsamhet genereras genom utveckling av nya produkter och tjänster, modifiering av gamla produkter, tjänster och processer eller strategiska beslut baserat på förändringar i företagets omvärld.