Tillväxt

Från idégenerering till innovation, tillväxt och internationalisering

Eftersträvar ert företag tillväxt? Växer ert företag i genomsnitt mer än andra företag i samma bransch? Har ni förutsättningar att genomföra tillväxtmålsättningarna? Hanken Fortbildnings tillväxtprogram ger deltagande företag färdigheter att förstärka tillväxtförutsättningarna och fokusera på att identifiera tillväxthinder inom företagets verksamhet. Via våra program får ni också en större insikt i vilka är era strategiska tillväxtprocesser samt hur skall ni leda ert företag mot tillväxt.

Gör man en lyckad innovationssatsning genererar detta en tillväxt eller lönsamhetsförbättring för företaget. För nya företag skapas tillväxt oftast genom ett nyskapande av tjänster eller produkter men för ett etablerat företag kan tillväxt och lönsamhet genereras genom utveckling av nya produkter och tjänster, modifiering av gamla produkter, tjänster och processer eller strategiska beslut baserat på förändringar i företagets omvärld.