Start-up

De teman som behandlas inom start-up seminarier och workshops eller affärskonsulteringar stöder företagaren som är i startskedet eller som är intresserad av entreprenörskap, idégenerering och nya innovationer.

Alla våra föreläsare och konsulter har en praktisk approach och kunnande från näringslivet.

38_realize.jpg