Moms och beskattning

Stärk ditt professionella kunnande inom moms och beskattningsfrågor!

 

Bokförarens arbete är mångsidigt och innehåller ofta komplicerade frågeställningar. Att kunna prestera lösningar på ett snabbt och korrekt sätt är av stor betydelse för både ledning och kunder. Med tiden blir bokförarens kunskapsområden allt mer fördjupade och som bokförare är det viktigt att man besitter de kunskaper som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt.

lone_och_personal_admin_webb_600.jpg

Hanken Fortbildning har utvecklat ett koncentererat och praktiskt utbildningspaket som tar fasta på de frågeställningar du som bokförare möter i ditt arbete. Detta program har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de arbetsuppgifter som utförs på bokföringsbyråer samt på företag med egen bokföring eller ekonomifunktion.

MÅLSÄTTNING
Målsättningen med programmet är att bredda och stärka ditt kunnande i frågor som berör moms och beskattning och på så vis skapa förutsättningar för ett professionellt och effektivt handhavande av dessa frågor inom den egna organisationen med kunden i fokus.

MÅLGRUPP
Utbildning kring moms och beskattningsfrågor för bokföringsbyråer och deras anställda samt företag med egen ekonomi- och bokföringsfunktion. Du som har några års arbetserfarenhet av bokföring på bokföringsbyrå eller ekonomiavdelning och önskar fördjupa eller uppdatera dina kunskaper om moms och beskattning.
 
INNEHÅLL

Dag 1
29.5.2017 kl. 9:00 - 16:00

  • Beskattning av företagsinkomster
  • Mervärdesbeskattning
  • Specialproblem inom moms
  • Lönehantering ur affärsbokföringens synvinkel

Dag 2
30.5.2017 kl. 9:00 - 16:00

  • Resultat och balansräkningen i beskattningen

Dag 3
31.5.2017 kl. 9:00 - 16:00

  • Beskattning av aktiebolag samt övriga bolagsformer
  • Skatteplanering

UTBILDARE
Som utbildare fungerar våra praktiskt erfarna föreläsare som tidigare medverkat i Hankens fortbildningsprogram med goda utvärderingar.

PLATS
Svenska handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa

Pris
1.075 euro / person (+ moms 24 %).
I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, lunch, kaffe och diplom.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag 14.5.2017
Anmälan via webben

Till programmet tar vi in max 15 deltagare.

TILLÄGGSINFO OCH KONTAKTUPPGIFTER

Ifall du är intresserad av kursen sänder vi gärna ett detaljerat kursprogram till dig.

Ladda ner broschyren file type icon Moms och beskattning.pdf

Yvonne Högholm
040-3521 720
yvonne.hogholm@hanken.fi

André Österholm
050-3626 746
andre.osterholm@hanken.fi