LÖNERÄKNING OCH PERSONALADMINISTRATION

Share page with AddThis
Praktisk löne- och personaladministration

Hanken Fortbildning har utvecklat ett koncentererat och praktiskt utbildningspaket som tar fasta på de frågeställningar man som löneräknare ofta möter i sitt arbete. Som löneräknare är det viktigt att man innehar sådana kunskaper som behövs för att framgångsrikt kunna utföra sitt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt. Nästa kurs startar i maj 2018.

lone_och_personal_admin_webb_600.jpg

Personer som arbetar med löne- och personaladministration befinner sig ofta under ett hårt arbetstryck och kraven på kunnande är ofta högt. Regelverket förändras ofta och det finns en deadline varje månad för när arbetet måste vara klart. Förutom att ha goda grundkunskaper i löneadministration måste man som löneräknare även vara väl insatt i de skatteregler som gäller och hela tiden hålla sig uppdaterad om de förändringar som sker.

MÅLSÄTTNING:
Genom kursen Löne- och personaladministration får du en grundläggande genomgång av de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens koppling till löne- och personaladministrationen. Under kursens gång får du även möjlighet att diskutera aktuella problem och ställa frågor.

MÅLGRUPP:
Målgruppen är löneräknare på företag som vill få bättre kunskaper i frågor gällande löne- och personaladministration samt ägare/personal på bokföringsbyråer som sköter löneräkning åt sina kundföretag.

INNEHÅLL:

23 maj 2018 kl. 9.00 - 16.00

ARBETSRÄTT

 • Arbetsavtal och kollektivavtal
 • Permittering, familjeledigheter, sjukfrånvaro, semester, övriga lagstadgade ledigheter
 • Arbetstid

24 maj 2018 kl. 9.00 - 16.00

FÖRETAGETS LÖNEADMINISTRATIVA RUTINER

 • Lönebetalning och krav på lönebokföring
 • Förskottsinnehållning
 • Arbetsgivaravgifter och deras betalningsgrund
 • Kostnadsersättningar
 • Natura förmåner och personalförmåner
 • Periodskattedeklaration och årsanmälan

  25 maj 2018 kl. 9.00 - 16.00

  PRAKTISK LÖNERÄKNING

  • Genomgång av arbetsmetoder och -rutiner
  • Olika problemsituationer
  • Underlag
  • Hantering av kontakter till löntagare och uppdragsgivare
  • Praktiska lösningar

  TEKNISK LÖNERÄKNING

  • Genomgång av arbetsmetoder
  • Hur lösa olika löneräkningsproblem i ett löneräkningsprogram

   PLATS:
   Hanken Svenska handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa

   FÖRELÄSARE:
   Som utbildare fungerar våra praktiskt erfarna föreläsare som tidigare medverkat i Hankens fortbildningsprogram med goda utvärderingar.

   PRIS:
   1.075 euro (+ moms 24 %) per deltagare.

   I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, lunch, kaffe och diplom.

   ANMÄLAN OCH TILLÄGGSINFO:
   Sista anmälningsdag 9.5.2018 på www.wasa.shh.fi/anmalan

   Till programmet tar vi in max 15 deltagare.

   Kontaktuppgifter:
   Yvonne Högholm
   040-3521 720
   yvonne.hogholm@hanken.fi

   André Österholm
   050-3626 746
   andre.osterholm@hanken.fi