EBR – Prepkurs 2016

Bokförarens stöd vid avläggandet av EBR-examen

 

Hanken fortbildning Vasa arrangerar i september en preparandkurs inför EBR-tentamen 2016. EBR (= Examen i bokföring och redovisning) är en högt värderad examen och för branschfolk även ett sätt att påvisa det högklassiga kunnande som krävs av personer som arbetar med ekonomiadministration.

Stiftelsen för Bokföringsinstitutet övervakar och granskar EBR-bokföraren så att dennes fackkunskap fortlöpande bibehålls på den nivå auktoriseringen förutsätter. För att som bokföringsbyrå kunna bli auktoriserad medlem i Ekonomiadministrationsförbundet i Finland r.f. krävs att det finns en ansvarig person på byrån som avlagt EBR-examen.

EBR

MÅLSÄTTNING

Preparandkursens målsättning är att skapa en förståelse för de krav som ställs på deltagarna inför EBR-examen och samtidigt förse deltagarna med sådana färdigheter som behövs för att avlägga EBR-examen. Under den totalt fem dagar långa preparandkursen ligger fokus på att gå igenom tidigare tentfrågor, modellsvar och lagrum samt den bokförings- och skattepraxis dessa grundar sig på, allt för att förebereda deltagarna på bästa möjliga sätt inför EBR-tentamen.

MÅLGRUPP

Prepkursen riktar sig till personer vars målsättning är att avlägga EBR-tentamen och bli auktoriserad EBR-bokförare eller har som mål att auktorisera den egna bokföringsbyrån. Kursen passar även utmärkt för alla som önskar fördjupa och uppdatera sitt kunnande inom bokföring, redovisning och företagsjuridik.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT

5.9.2016 kl. 9 – 16.30                

INTRODUKTION                         

EKONOMIFÖRVALTNINGENS JURIDIK

 • Avtalsjuridik

6.9.2016 kl. 9 – 16.30                

BOKFÖRING OCH BOKSLUT

 • Bokföringslagstiftningen
 • Bokföring och krävande bokningar
 • Bokslutets uppbyggnad
 • Bokslut och bokslutsplanering

7.9.2016 kl. 9 – 16.30                

BOLAGSRÄTT

 • Olika bolagsformers rättsliga frågor

KOSTNADS- OCH LÖNSAMHETSBERÄKNING                          

 • Kostnads- och lönsamhetsberäkning

13.9.2016 kl. 9 – 16.30             

BESKATTNINGSFRÅGOR

 • Företagsbeskattning i olika bolagsformer
 • Mervärdesbeskattning
 • Förskottsinnehållning

14.9.2016 kl. 9 – 16.30             

KONCERNBOKSLUT OCH FÖRETAGSSTRUKTURER

 • Frågeställningar kring uppgörande av koncernbokslut
 • Frågor i anslutning till IAS/IFRS
 • Företagets strukturella frågor
 • Koncernbokslut och företagsstrukturer sett ur bokföringens och beskattningens synvinkel

UTBILDARE

EM Karl-Johan Sigfrids, Certima Oy Ab
Jur. mag. Jannica Boucht, Ernst & Young Oy
EM, CGR Christoffer Granholm, Ernst & Young Oy
EM, CGR Anders Mattsson, Ernst & Young Oy
ED Henrik Höglund, Svenska handelshögskolan

PRIS OCH PLATS

1890 € (+ moms 24%)/deltagare. I priset ingår föreläsningar, lunch och kaffe. I priset ingår inte kurslitteratur eller tentkompendier (kan beställas från Ekonomiadministrationsförbundet – Taloushallintoliitto)

Kursen hålls på HANKEN Svenska handelshögskolan i Vasa, Biblioteksgatan 16

ANMÄLAN

Sista anmälningsdag till prepkursen 31.5.2016. Anmälan via webben

Ladda ner broschyren file type icon EBR Prepkurs 2016

EBR-tent

Stiftelsen för Bokföringsinstitutet (Tili-instituuttisäätiö) fastställer årligen kraven för EBR-tentamen. Tilläggsinformation och ansökningsblankett på adressen www.taloushallintoliitto.fi/klt. Höstens tenttillfälle infaller 3.10.2016. Sista anmälningsdag till tenten 31.3.2016. Tenten kan avläggas på svenska.

KONTAKTUPPGIFTER

Yvonne Högholm, 040-3521 720
André Österholm, 050 3626 746