Bokslut och bokslutsarbete

Utbildning för bokförare - bokslutsarbete

Hanken & SSE Executive Education har utvecklat ett koncentererat och praktiskt utbildningspaket som tar fasta på de frågeställningar du som bokförare möter i ditt bokslutsarbete. Dettta kompetenshöjande program har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de bokslutsspecifika arbetsuppgifter som utförs på en bokföringsbyrå eller av en bokförare på ett företag.

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

accounting_team.jpg

Bokförarens arbete är mångsidigt och innehåller ofta komplicerade frågeställningar. Att kunna prestera lösningar på ett snabbt och korrekt sätt är av stor betydelse för kunderna. Med tiden blir bokförarens kunskapsområden allt mer fördjupade och som bokförare är det viktigt att du besitter de kunskaper som behövs för du skall kunna utföra ditt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt.

MÅLSÄTTNING:

Målsättningen med programmet är att ge dig konkreta och verklighetsförankrade verktyg och arbetssätt samt stärka ditt kunnande inom bokslutsrelaterade arbetsprocesser. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för ett professionellt och effektivt handhavande av bokslutsrelaterade frågor inom den egna organisationen med kunden i fokus.

MÅLGRUPP:

Du som har några års arbetserfarenhet av bokföring och önskar fördjupa eller uppdatera dina kunskaper inom bokslutsrelaterade frågor och arbetssätt.  Kursen vänder sig både till anställda på bokföringsbyråer och till anställda på företag med egen bokföring och ekonomifunktion.

INNEHÅLL:

DAG 1-3 

20 november 2019
kl. 09:00 - 16:00

  • BOKSLUTSARBETE OCH PLANERING
  • BOKSLUTSBOKNINGAR

21 november 2019
kl. 09:00 - 16:00

  • BOKSLUTSANALYS
  • PROBLEMBOKSLUT OCH OLIKA LÖSNINGAR
  • FINANSIERINGS- / KASSASTRÖMSANALYS OCH NYCKELTAL
  • BOKSLUTSPAKETET

22 november 2019
kl. 09:00 - 16:00

  • BOKSLUTSANALYS, FORTS.
  • NOTER, PROTOKOLL OCH DOKUMENT
  • BOKSLUTSREVISION

Om du är intresserad av kursen skickar vi gärna ett detaljerat program till dig. Se kontaktuppgifter nedan.

INLÄRNINGSMETODER:

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.  

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets bokslutsarbete. 

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

FÖRELÄSARE:

Som föreläsare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet. Fråga gärna efter info om du är intresserad.

PLATS:

Utbildningen hålls i Svenska handelshögskolans högklassiga utrymmen på Biblioteksgatan 16 i Vasa.
Restid till Hanken i VasaTill Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken & SSE hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

PRIS:

1.090 euro / person (+ moms 24 %).
I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, digital inlärningsplattform, lunch, kaffe och diplom.

ANMÄLAN:

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Sista anmälningsdag 31.10.2019

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

TILLÄGGSINFO:

Referenser

Bäck & Vilén logoJohan Hällmark, Bokförare på Bäck & Vilén Företagstjänst

"Utbildningen var ett utmärkt tillfälle att friska upp minnet, lära sig nytt samt att diskutera problem och tillvägagångssätt med kolleger."

Nordautomation logo

Birgitta Björses, ekonomiansvarig på Nordautomation

"Var en mångsidig utbildning och tog fasta på frågeställningar och problem i bokslutsarbetet och jag fick svar på många frågor som dyker upp i boksluts- och även i dagliga arbetet."

Nina Hoxell, bokförare på Habbens Oy

"Utbildningen var mycket givande."

Ekoredo logoMartina Hjortman, bokförare/ägare på EkoRedo

"Utbildningen gav mig bredare kunskap kring ämnet och kan med det i bagaget erbjuda mina kunder högre standard på tjänsterna."

KONTAKTUPPGIFTER:

Yvonne Högholm
040-3521 720
yvonne.hogholm@hankensse.fi 

André Österholm
050-3626 746
andre.osterholm@hankensse.fi