Bokföring och bokföringsarbete

Kunnande och verktyg för nya bokförare på bokföringsbyråer eller företag och organisationer

Hanken Fortbildning har utvecklat ett koncentererat och praktiskt utbildningspaket som tar fasta på de frågeställningar du som ny bokförare möter i ditt dagliga arbete. Programmet har utformats tillsammans med representanter från bokföringsbranschen för att motsvara de praktiska arbetsuppgifter som utförs av en bokförare.

lone_och_personal_admin_webb_600.jpg

TIDTABELL OCH INNEHÅLL

14.11.2018 kl. 8:45-16:00
BOKFÖRARENS ARBETSUPPGIFTER 
BOKFÖRINGSSYSTEM, HJÄLPBOKFÖRINGAR OCH AVSTÄMNING

15.11.2018 kl. 8:45-16:00
ARBETSMETODER I BOKFÖRINGSARBETE 
ELEKTRONISK BOKFÖRING

16.11.2018 kl. 8:45-16:00
ARBETSMETODER I BOKFÖRINGSARBETE, FORTS. 
MOMSEN I DEN LÖPANDE BOKFÖRINGEN

MÅLGRUPP

Målgruppen är nya/nyanställda i bokföringsbranschen, t.ex. anställda på bokföringsbyråer, bokföringsbyråinnehavare och andra som arbetar med bokföring inom företag och organisationer.

MÅLSÄTTNING

Målsättningen med programmet är att ge dig konkret kunskap om bokförarens arbete samt verklighetsförankrade verktyg som är till nytta i ditt dagliga arbetet som bokförare. Under kursens gång går vi praktiskt igenom bokförarens arbetsuppgifter och de kunskapsområden man förutsätts behärska. Genom de diskussioner som förs på kursen får du också stöd i din utvecklings som bokförare.

PRIS
1.075 euro / person (+ moms 24 %) 
I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, lunch, kaffe och diplom.

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag 31.10.2018
Anmälan via webben

Till programmet tar vi in max 15 deltagare.

TILLÄGGSINFO

Ladda ner  broschyren Utbildning för nya bokförare

Ifall du är intresserad av kursen skickar vi gärna ett detaljerat kursprogram till dig.

KONTAKTUPPGIFTER

Yvonne Högholm 
040-3521 720 
yvonne.hogholm@hanken.fi

André Österholm 
050-3626 746 
andre.osterholm@hanken.fi