Redovisning

Utveckla din kompetens inom bokföring, redovisning och personaladministration

Målsättningen med våra företagsekonomiska kurser inom redovisning och bokföring är att förbättra ditt professionella kunnande och förmåga att använda och förstå helheter, begrepp, metoder och samband för att därigenom kunna fatta rätt beslut som leder till ökad lönsamhet och förbättrat kassaflöde för din egen organisation eller dina kundföretag.

Hanken Fortbildning ordnar kontinuerligt kurser och utbildningar inom ekonomihantering, bokslut, redovisning, bokföring, löneräkning och personaladministration. Hankens breda kunnande inom området tillsammans med experter från näringslivet möjliggör utbildningspaket med hög relevans för ekonomi- och personalstyrning, redovisning och det dagliga bokföringsarbetet.

Våra utbildningar riktar sig till olika kompetensnivåer inom företagsekonomin, allt från ledarskapsfrågor till professionell utveckling inom det operativa arbetet.