Projektledningskurs för företag - tema tekniker

Share page with AddThis
Projektledning - från planering till avslut

Hanken Fortbildning arrangerar i maj 2018 för fjärde gången utbildningen Projektledning - teknik i Vasa. Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom projektledningens processer, arbetssätt och tekniker att leda projekt. Under två effektiva utbildningsdagar berör vi de mest centrala aspekterna inom projektledning - från projektplanering till avslut och överlämning av projekt.

projekledningens_grunder_webb_600.jpg

Projekt har blivit allt vanligare under de senaste 20 åren. Idag finns det knappt någon verksamhet där det inte förekommer någon form av projektarbete. Man genomför egna projekt, leder projekt åt kunder eller är en av de utpekade resurserna som behövs för att ett projekt ska nå sina mål.

MÅLSÄTTNING:
Genom utbildningen Projektledning - teknik skapar vi en förståelse för kraven som ställs på projektledare inom olika typer av projekt. Som deltagare får du även insikter i moderna modeller och metoder för riskhantering och projektledning från start till avslut. Efter utbildningsdagarna har du utvecklat:

  • goda kunskaper om projekt som arbetsform i yrkesmässig verksamhet.
  • en förmåga att använda moderna tekniker för projektplanering, riskhantering, genomförande och avslut.
  • en förståelse för olika medlemmars roller och samverkan i projektarbete.
  • förutsättningar för att bättre förstå och framgångsrikt klara av din egen roll i projekt som du leder inom ditt verksamhetsfält.

MÅLGRUPP:
Utbildningen vänder sig till projektansvariga, nya projektledare, teamledare, entreprenörer som jobbar projektmässigt oad.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Dag 1    maj 2018

Projekt som arbetsform
Case för utbildningsdagarna.
Analys av projektidén
Projektintressenter
Behovs- och kravanalys
Resultat, mål och strategier
Strukturering av projektarbetet (WBS - work breakdown structure)

Dag 2   maj 2018

Tids- och resursåtgång
Beroendeanalys, logiska nätverk, kritisk linje
Tidsplan och budget
Projektorganisation och kommunikation
Planering av överlämning och avslut
Riskanalys
Frågor och summering

Utbildningen inklusive kursbok ger en bra baskunskap om man senare önskar certifiera sig enligt IPMA:s kravnivåer C och D.

UTBILDARE:
Som utbildare funLennart Ljunggerar Lennart Ljung som är lektor i huvudområdet Projektledning vid Karlstad universitet sedan 2012. Han forskar bla om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen inom sin verksamhet och han är initiativtagare till magisterprogrammet i Projektledning vid universitet. Tidigare har han jobbat inom Ericsson Project Management Institute som utbildare i projektledning och projektledarskap. Lennart har också drivit egen konsultverksamhet inom projekthantering, -utbildning och -utveckling sedan 2000. Han är författare till böckerna ”Projektledningsmetodik”, ”Hemligheten med projektledning” och ”Individer, grupper och ledarskap i projekt” tillsammans med Tomas Jansson. Lennart erhöll Pedagogiska stipendiet för goda pedagogiska insatser 2006 vid Karlstads universitet. Hemsida: www.projektvision.se

PLATS:
Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Bibioteksgatan 16.
 
Restid till Hanken i Vasa
Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning Vasa hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

PRIS OCH ANMÄLAN:
990 € per deltagare  (+ moms 24 %)

Anmälan senast 30.4.2018 Via denna länk

I priset ingår föreläsningar, enskilda och grupparbeten, diplom, föreläsningsmaterial, boken "Projektledningsmetodik", lunch och kaffe.

Till programmet tar vi in max 12 deltagare

REFERENSER:

JNT logo 110x70Sven Wannäs, Utvecklingschef på Jakobstadsnejdens Telefon Ab 

"Utbildningen gav mig verkligt goda grunder och verktyg i att organisera och leda projekt. Detta har jag haft stor nytta av i mitt jobb"

Stormossen logo newNisse Lithén, Projektchef på Stormossen Ab

”jag tyckte utbildningen gav mig mycket nyttig kunskap om hur viktigt det är att planera, strukturera, analysera och hantera projekt”

Lumi logoAndré Norrgård, Teamledare på Lumi Technologies Oy Ab

"Utbildningen gav mig en bra överblick i hur projekt struktureras och följs upp med tiden, samt en överblick av vilka personligheter som jobbar bra tillsammans."

Arena InteractiveNiklas Ilvoranta, Projektchef på Arena Interactive Oy

"Kursen gav en bredare insikt i organiserat projektarbete samt bekräftelse på mitt egna praktiserande av projekthantering på arbetsplatsen. De goda praktikövningarna gav insikt och förståelse för andra organisationers projektmetoder."

Emina Arnautovic, kontaktchef på Svenska folkpartiet i Österbottensfp-rkp_logo_4color_rgb.jpg

”Jag tyckte om upplägget och dynamiken i själva undervisningen. Utbildningen gav mig verktyg att sortera, analysera och konsekvent bedöma olika skede i ett projekt.”

Kenneth Asplund, vd på Jake Rakennus Bygg Oy

Sten Bertula, vd vid Hj. Bertula & Son Ltd.

TILLÄGGSINFO:

André Österholm, 050 3626 746
andre.osterholm@hanken.fi