Projektledning - ledarskap

Share page with AddThis
Framgångsrika projekt med ledarskapet som grund

Hanken Fortbildning arrangerar i maj 2017 utbildningen Projektledning - ledarskap, som ger dig en djupare insikt i ledarskapets betydelse för att driva framgångsrika projekt. Under två effektiva dagar berör vi de mest centrala aspekterna inom projektledarskap - utgående från de kompetenskrav som ställs på en projektledare.

Projektledning - ledarskap

I ledarrollen, som chef på olika nivåer i organisationen, som projektledare eller teamledare, ställs kompetenskrav som gäller generellt - oavsett bransch och verksamhet. Denna utbildning fokuserar på ledarens ledarskapsförmåga och förmåga att driva ett projekt målmedvetet framåt. Kursen ger dig en ökad självinsikt och flera konkreta verktyg för att hantera, analysera och påverka det som sker i mötet med de människor som man leder eller samarbetar med.

MÅLSÄTTNING

Genom utbildningen skapar vi en förståelse för kraven som ställs på projektchefer i rollen som teamledare. Som deltagare ger vi dig verktyg och metoder för att effektivt kunna leda projekt och medarbetare. Utbildningen förbereder dig att som projektchef kunna ta dig an större och mer komplexa projekt i framtiden. Efter utbildningsdagarna har du utvecklat:
- ett kunnande i ledarskapets betydelse inom projekt, nätverk och projektteam
- en bättre självinsikt kring din egen roll i projekt som du leder
- verktyg och metoder

Utbildningen ger även en god baskunskap om man senare önskar certifiera sig enligt IPMA:s kravnivåer C och D.

MÅLGRUPP

Utbildningen fungerar som en påbyggnad till kursen Projektledningens grunder och lämpar sig väl för projektchefer med några års erfarenhet av projektledaransvar i olika typer av projekt. Utbildningen lämpar sig också för personer i ledande roller i projektorienterade företag, exempelvis ledning, chef, projektledare och teamledare.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

15-16 maj 2017
kl. 08:45 - 16:00

  • Personligheter och beteenden i team
  • Teamroller
  • Individ- och grupputveckling
  • Effektiv kommunikation
  • Förhandlingsteknik
  • Mötesteknik
  • Konflikthantering
  • Samtalsteknik vid känsliga och svåra samtal

UTBILDARE:

Som utbildare funLennart Ljunggerar Lennart Ljung som är lektor i huvudområdet Projektledning vid Karlstad universitet sedan 2012. Han forskar bla om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen inom sin verksamhet och han är initiativtagare till magisterprogrammet i Projektledning vid universitet. Tidigare har han jobbat inom Ericsson Project Management Institute som utbildare i projektledning och projektledarskap. Lennart har också drivit egen konsultverksamhet inom projekthantering, -utbildning och -utveckling sedan 2000. Han är författare till böckerna ”Projektledningsmetodik”, ”Hemligheten med projektledning” och ”Individer, grupper och ledarskap i projekt” tillsammans med Tomas Jansson. Lennart erhöll Pedagogiska stipendiet för goda pedagogiska insatser 2006 vid Karlstads universitet. Hemsida: www.projektvision.se

PLATS:

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Bibioteksgatan 16.

Restid till Hanken i Vasa

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning Vasa hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

PRIS OCH ANMÄLAN:

990 € (+ moms 24 %) per deltagare

I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, kursbok, lunch, kaffe och DIPLOM.

ANMÄLAN senast 10.5.2017 via denna LÄNK

Till programmet tar vi in max 12 deltagare

REFERENSER:

Stormossen logo newNisse Lithén, Projektchef på Stormossen Ab

”Jag tyckte utbildningen gav bra metoder för att analysera och sätta ihop fungerande projektteam ”

Maria Byholm, Pedagog och koordinator vid Edulab / Tritonia Tritonia logo

 

Johan Kaustinen, Utvecklingschef på Anvia Telecom Oy anvia.jpg

 

TILLÄGGS- OCH KONTAKTINFO:

André Österholm
tfn: 050-3626746
epost: andre.osterholm@hanken.fi