Kurs i Projektledning: teknik, ledarskap och ekonomi

Lönsamma projekt med ledarskapet som grund

HANKEN & SSE Executive Education arrangerar med början i maj 2019 utbildningen Projektledning, en 6 dagars kurshelhet som ger dig en djupare insikt i projektmetoder och -verktyg, ledarskapets betydelse för att driva framgångsrika projekt samt vikten av att hålla koll på projektorganisationens ekonomi. Under tre moduler berör vi de mest centrala aspekterna inom projektledning - utgående från de kompetenskrav som ställs på en projektledare.

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!
Du kan också boka enskilda moduler.

Projektledning - ledarskap

I ledarrollen, som chef på olika nivåer i organisationen, som projektledare eller teamledare, ställs kompetenskrav som gäller generellt - oavsett bransch och verksamhet. Denna utbildning fokuserar på ledarens ledarskapsförmåga och förmåga att driva lönsamma projekt. Kursen ger dig en ökad självinsikt och flera konkreta verktyg för att hantera, analysera och påverka projektets resurser och medarbetare.

MÅLSÄTTNING:

Genom utbildningen skapar vi en förståelse för kraven som ställs på projektchefer i rollen som planerare, teamledare och controller. Som deltagare ger vi dig verktyg och metoder för att effektivt kunna utvärdera, leda och styra projektets processer, ekonomi och medarbetare. Vi ger dig insikter i moderna modeller och metoder för riskhantering och projektledning från start till avslut. Utbildningen förbereder dig att som projektchef kunna ta dig an större och mer komplexa projekt i framtiden. Efter utbildningsdagarna har du utvecklat:

  • en förmåga att använda moderna metoder och tekniker för projektarbete.
  • goda kunskaper om projekt som arbetsform i yrkesmässig verksamhet.
  • ett kunnande i ledarskapets betydelse inom projekt, nätverk och projektteam
  • en bättre självinsikt kring din egen roll i projekt som du leder
  • en förmåga att effektivt kunna leda projektteam och individer
  • en förmåga att effektivt kunna styra projektets ekonomi som en del av företagets affärsverksamhet

Utbildningen som helhet ger en god baskunskap om man senare önskar certifiera sig enligt IPMA eller PMP standard.

MÅLGRUPP:

Utbildningen vänder sig till projektchefer, teamledare, projektkoordinatorer samt personer i olika uppgifter som skall åta sig större projektansvar. Utbildningen lämpar sig också för nyckelpersoner i företag som jobbar inom en projektorienterad bransch.

REFERENSER:

Nisse Lithén, Projektchef på Stormossen Ab

Maria Byholm, Pedagog och koordinator vid Edulab / Tritonia

Johan Kaustinen, Utvecklingschef på Anvia Telecom Oy

Sven Wannäs, Utvecklingschef på Jakobstadsnejdens Telefon Ab 

André Norrgård, Teamledare på Lumi Technologies Oy Ab

Niklas Ilvoranta, Projektchef på Arena Interactive Oy

Emina Arnautovic, kontaktchef på Svenska folkpartiet i Österbotten

Kenneth Asplund, vd på Jake Rakennus Bygg Oy

Sten Bertula, vd vid Hj. Bertula & Son Ltd

Stormossen logo newTritonia logoanvia.jpg

 Arena Interactive

 
Lumi logosfp-rkp_logo_4color_rgb.jpgJNT logo 110x70 

 

 

 

 

”Jag tyckte utbildningen gav bra metoder för att analysera och sätta ihop fungerande projektteam ”

”Jag tyckte om upplägget och dynamiken i själva undervisningen. Utbildningen gav mig verktyg att sortera, analysera och konsekvent bedöma olika skede i ett projekt.”

"Kursen gav en bredare insikt i organiserat projektarbete samt bekräftelse på mitt egna praktiserande av projekthantering på arbetsplatsen. De goda praktikövningarna gav insikt och förståelse för andra organisationers projektmetoder."

"Utbildningen gav mig en bra överblick i hur projekt struktureras och följs upp med tiden, samt en överblick av vilka personligheter som jobbar bra tillsammans."

”jag tyckte utbildningen gav mig mycket nyttig kunskap om hur viktigt det är att planera, strukturera, analysera och hantera projekt”

"Utbildningen gav mig verkligt goda grunder och verktyg i att organisera och leda projekt. Detta har jag haft stor nytta av i mitt jobb"

4.4_vit_crop.jpg

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

MODUL 1 – METODIK OCH TEKNIK
9-10 maj 2019

Projekt som arbetsform
Case för utbildningsdagarna.
Analys av projektidén
Projektintressenter
Behovs- och kravanalys
Resultat, mål och strategier
Strukturering av projektarbetet (WBS)

Tids- och resursåtgång
Beroendeanalys, logiska nätverk, kritisk linje
Tidsplan och budget
Projektorganisation och kommunikation
Planering av överlämning och avslut
Riskanalys
Frågor och summering

MODUL 2 – LEDARSKAP
6-7 juni 2019

Individ och grupputveckling
Effektiv kommunikation med transaktionsanalys (TA)
Teamroller – personligheter och beteenden i team  
Presentationsteknik

Individ och grupputveckling – återkoppling
Mötesteknik
Förhandlingsteknik
Konflikthantering
Samtalsteknik för känsliga och svåra samtal

MODUL 3 - EKONOMISTYRNING
28-29 augusti 2019

Avtalsrätt – offerter och kontrakt

Projektledaren som controller
Evaluering av projekt och riskhantering
Projektbudget och uppföljning
Projektets kassaflöde

Scope och Change Order Management
Projektets resultatvärde (Earned Value Management)
Projektavslut och efterkalkylering
Analys och rapportering

Deltagarna kan ta med sig material (t ex en projektbeskrivning) från sina egna projekt till kursen. Det ges utrymme att praktiskt tillämpa och att reflektera kring användbarheten av olika planeringstekniker i det egna projektet.

INLÄRNINGSMETODER:

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.  

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets projektledningsarbete. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör projektledningsarbetet inom ditt företag.

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

UTBILDARE:

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från universitetssektorn samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

PLATS:

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Bibioteksgatan 16.

Restid till Hanken i Vasa

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Från Uleåborg färdas man också bekvämt med tex Onnibus eller tåg via Seinäjoki.
Hanken & SSE  hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket!

PRIS OCH ANMÄLAN:

2490 € (+ moms 24 %) per deltagare. Enskilda moduler kan köpas för 990 € (+ moms 24 %) per deltagare.

I priset ingår föreläsningar, par- och grupparbeten, digital inlärningsplattform, kursmaterial, kursbok, lunch, kaffe och DIPLOM.

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Anmälan senast 24.4.2019

Till programmet tar vi in max 16 deltagare

TILLÄGGS- OCH KONTAKTINFO:

Yvonne Högholm
tfn: 040-3521720
epost: yvonne.hogholm@hankensse.fi

André Österholm
tfn: 050-3626746
epost: andre.osterholm@hankensse.fi