Projektledning

Projektledning med fokus på teknik, ekonomi och ledarskap

Genom en systematisk projektledning kan man effektivera projektet och undvika onödiga fallgropar. Våra projektledarutbildningar ger dig både teoretisk bakgrund till projektledningsfunktionen och praktiska verktyg för att leda ett projekt effektivt. Du lär dig hela processen, med en speciell fokus på tekniker, ledarskap och lönsamhet.