MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

Kommunikation, synlighet, analys och effekt! Digimarketing, webanalys, SEO, Google analytics, content marketing är några vanliga buzzwords i dagens affärsliv. Men vad betyder det egentligen?

Hanken & SSE Executive Education arrangerar i april 2019 kursen marknadsföring i sociala medier. Inom kursen ser vi på hur man bygger strategier och målsättningar för sin kommunikation i sociala medier och hur man praktiskt genomför och analyserar kampanjer. Dels ges en grundläggande förståelse för de viktigaste digitala marknadsförings- och analysverktygen och dels tillämpningen av dessa på en snabbföränderlig marknad. Vi ser hur sökmotorer fungerar, samt hur man analyserar och följer upp kampanjer i olika typer av medier så att man kan följa med kunden på dennes resa från kampanj till kundkorg.

BOKA DIN PLATS NU - 3 PLATSER KVAR!

social-media-3998128_340.jpg

Inom marknadsföringen i sociala medier bör man i dagens digitala värld vara kreativ i sin interaktion med kunderna. Dagens möjligheter med digitala marknadsföringskampanjer, storytelling och mångmediala lösningar ger oss en stor möjlighet att rikta och kommunicera budskapet till olika kundsegment och med en stor kundförståelse.

MÅLSÄTTNING:

Utvecklingsprogrammets målsättning är att höja både det strategiska och praktiska kunnandet kring marknadsföring i sociala medier. Du lär dig om kärnbudskap och dess koppling till företagets strategi. Vi ser på planering, utveckling och hantering av marknadsföring via sociala medier. Du lär dig hur man aktivt och effektivt utnyttjar olika sociala medier för att förbättra företagets synlighet hos rätt målgrupper, föra en meningsfull dialog med kunderna, öka trafiken till företagets websida samt antalet konverteringar så att företagets verksamhet härigenom kan utvecklas. 

Efter avlagd kurs kan du:
• Utforma strategier för företags synlighet i sociala medier
• Planera och utveckla innehåll för kommunikation i sociala medier
• Utföra grundläggande analys av webtrafik och kampanjer i sociala medier

MÅLGRUPP:

Utvecklingsprogrammet vänder sig till nyckelpersoner med ansvar för företagets kommunikation i sociala medier eller med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Kursen innehåller totalt 4 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. 

Förhandskunskaper:
För att man aktivt skall kunna delta i kursen är det en nödvändighet att deltagarna har några some-kanaler (Facebook, Instagram oad) i bruk så att man har något konkret att jobba med under dagarna men speciellt under distansuppgifterna. En grundläggande förståelse för hur some-kanalerna och företagskonton fungerar behövs. 

MODUL 1: 25-26 APRIL 2019 (2 dgr)

Sociala Medier
Trender
Varför sociala medier och vad ska man välja?
Vad är en community och hur hanterar man den?
Hur hittar man sin egen röst?
Workshop kring kärnbudskap & Tone of Voice

Innehållsplanering i praktiken
Vad är innehållsmarknadsföring?
Vad är datadriven marknadsföring?
Vad är en kampanjplan och hur gör man en?
Den kreativa processen – vägen till bra innehåll
Workshop kring innehåll & uppgift inför distansstudierna

DISTANSSTUDIER
Deltagarna jobbar med marknadsföring i SOME i egna företag

MODUL 2: 16-17 MAJ 2019 (2 dgr)

Analys av kampanjer och kommunikation
När blir siffror metrics?
KPI – Key Performance Indicators
Uppföljning och resultatmätning
Presentation av mätverktyg
Workshop kring uppföljning av distansuppgiften

Från data till insikt
Trender & best practices (bl.a. AI, GDPR, designetik)
Uppföljning av kundströmmar (Googles verktyg)
Från data till insikt – konsten att se in i framtiden
Så hålls some-strategin levande
Wrap-up och Q&A

REFERENSER:

Catarina Ahlö, Management System på Ab Korv-Görans Kebab Oy

gorans-logo_vector_png.png”Some kursen gav oss som företag mycket ny kunskap varvat med föreläsningar, diskussion och praktiska övningar. Det var mycket nyttigt att vid kursstarten fundera på företagets strategi utgående från sociala medier samt därifrån gå vidare till en kampanjplan som uppgift under kursen och få ta i beaktande alla värdefulla råd man fick under kursen gång. Något annat jag uppskattade väldigt mycket under kursens gång var att man på ett tydligt sätt gick igenom hur man kan göra upp olika someplaner och hur man sedan utvärderar dem.”

Ullamaj Borgmästars, Marketing Manager på Solvingsolving_wide_logo.jpg

”Kursen gav värdefull information och konkreta förslag som jag direkt fick nytta av i mitt jobb med planering, genomförande och uppföljning av företagets marknadsföring.”

 

4.3_vit_crop.jpg

INLÄRNINGSMETODER:

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.  

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder och praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för din professionella utveckling. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör temaområdet inom företag och organisationer.

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

Under utbildningsdagarna kombinerar vi föreläsningarna med både grupparbeten och individuella övningar samt företagsexempel. 

UTBILDARE:

Som utbildare fungerar Hanna Rosvall från Muwan och Henrik Rosvall från Scientific EdTech.

Hanna är en Hankenalumn med lång erfarenhet inom reklam och marknadsföring. Hon har hjälpt både nationella och internationella företag att hitta sin unika röst, berätta sin historia på ett kreativt sätt. Under nästan ett årtionde som copywriter på en reklambyrå skapade hon dagligen mångsidigt innehåll för olika kanaler, bl.a. sociala medier. I dagsläget jobbar Hanna, genom eget företag, främst som föreläsare och konsult. Nu och då plockar hon ändå gärna fram copywriterpennan för att skriva säljande innehåll. Ett djupt intresse för det undermedvetna har också lett till studier inom neuromarknadsföring – kunskap som Hanna plockar fram för att bättre förstå det mänskliga beteendet.

Henrik har ett mångsidigt webbtekniskt kunnande. Studier inom grafisk design och psykologi har dessutom hjälpt honom att skapa en djup förståelse för hur människor tänker och hur webbsidor på bästa sätt kan möta deras behov. Henrik har arbetat som webbutvecklare och designer i över 10 år, senast på en reklambyrå där digital marknadsföring och sociala medier var en viktig del av vardagen. I den rollen var Henrik också certifierad Google Partner. Han tror starkt på att det viktigaste inte är att få fram data – man måste också förstå vad siffrorna betyder. Henrik jobbar i dagsläget som CTO och medgrundare för startupföretaget Scientific EdTech som arbetar för att skapa nya digitala läromedel för grundskolan.

PLATS:

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Bibioteksgatan 16.

Restid till Hanken i Vasa

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

HANKEN & SSE i Vasa hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

PRIS OCH ANMÄLAN:

1.490 € (+ moms 24 %) per person.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, digital inlärningsplattform, grupp- och individuella arbeten, lunch, kaffe och DIPLOM.

ANMÄLAN:

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Sista anmälningsdag: 12.4.2019

Till programmet tar vi in 16 deltagare.

TILLÄGGSINFO och KONTAKTUPPGIFTER:

André Österholm, tfn 050-3626746,
e-post: andre.osterholm@hankensse.fi

Åsa Hämäläinen, tfn 040-3521748
e-post: asa.hamalainen@hankensse.fi

Yvonne Högholm, tfn 040-3521720,
e-post: yvonne.hogholm@hankensse.fi