MARKNADSFÖRING OCH SÄLJLEDNING III

Share page with AddThis
Från marknadsstrategi till personlig försäljning

Hanken Fortbildning arrangerar för tredje gången med början 28 september 2017 utvecklingsprogrammet Marknadsföring och säljledning för sme-företag.  Programmet ordnas i samarbete med Närings- trafik- och miljöcentralen. Programmets fokus ligger på ledningen av företagets marknadsförings- och säljfunktioner på en snabbföränderlig marknad.

Under 10 utbildningsdagar berör vi marknadsföringens och försäljningens centrala delområden såsom trend- och omvärldsanalyser, marknadsstrategier, kreativt ledarskap, verktyg för företagets affärsutveckling, företagets varumärke, marknadsföring inom sociala medier, säljledning, personlig försäljning, prissättning, kommunikationsplanering och smart kommunikation mm.

Smart marknadsföring

För att kunna bedriva en effektiv marknadsförings- och säljverksamhet behövs riktlinjer och målsättningar för vart man vill komma. Hur skall insatserna hjälpa oss att uppnå våra strategiska målsättningar - vad förväntar vi oss av marknadsföringen och försäljningen? En klar viljeyttring inom företaget om vart vi är på väg skapar förutsättningar för en effektivare marknadsförings- och säljfunktion.

Inom marknadsföringen bör man också i dagens digitala värld vara kreativ i sin interaktion med kunderna. Dagens möjligheter med digitala marknadsföringskampanjer, storytelling och mångmediala lösningar ger oss en stor möjlighet att rikta och kommunicera budskapet till olika kundsegment med en stor kundförsåelse.

Sen krävs det slutligen en effektiv säljfunktion som jobbar systematiskt mot uppställda mål.

MÅLSÄTTNING:

Utvecklingsprogrammets målsättning är att höja kunnandet hos deltagarna kring marknadsföringens delområden och förmåga att arbeta med metoder för analys, planering och förverkligande av det egna företagets marknadsföring och försäljning. Under kursen lyfter vi fram delområden inom affärsverksamheten som är kritiska för en framgångsrik marknadsföring inom dagens mångmediala och digitala marknadsföringslandskap.

Inom programmet Marknadsföring och säljledning för vi samman struktur och strategi med kreativa digitala marknadsförings- och säljlösningar - från strategi till personlig försäljning!

MÅLGRUPP:

Utvecklingsprogrammet vänder sig till entreprenörer, företagsledare och nyckelpersoner med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Utbildningsdelen består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från såväl Hanken som näringslivet.

I programmet ingår ytterligare 2 dagar företagsspecifik konsultering. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken Fortbildning.

MODUL 1: 28-29 SEPTEMBER 2017 (2 dgr)

Företagets strategiska marknadsföringsarbete
Strategiskt marknadsföringsarbete
Marknadspositionering
Konkurrensfaktorer
Segmentering – val av målmarknad – positionering

Det nya affärslandskapet – förstå dina marknadsutmaningar
Perspektiv på omvärlden/affärslandskapet - omvärldsanalys
Trender som kan förändra din affärsmodell, tex delningsekonomi och miljö
Vilken effekt har nya teknologier på vår affärsmodell, tex digitalisering och IoT
Marknadsföringens roll i företagets förnyelse och produktutveckling
Kreativt ledarskap
Workshop: Affärsmodellering

MODUL 2: 2-3 november 2017 (2 dgr) 

Säljledning och personlig försäljning
Vilka faktorer inverkar på säljresultatet ?
Säljsamtalet
Företagets försäljningsprocess och dess utveckling.
Hur motiverar man sig själv att uppnå bättre säljresultat ?

Hur arbeta systematiskt och effektivt ?
Rollen som professionell säljare

Ledning av företagets försäljning och praktiska redskap.
Förmansarbetet i försäljning.
Hur anställa de bästa säljarna-rekrytering, handledning och motivering ?
Belöningssystem

MODUL 3: 16-17 NOVEMBER 2017 (2 dgr)

Varumärkesstrategi för ett effektivt varumärkesbyggande
Varumärkesidentitet och Positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på
Workshop

Kommunikationsledning som en del av marknadsföringsstrategin
Kärnbudskap, målgrupper och kanaler
Workshop kring deltagarnas kärnbudskap
Urskilj dig från dina konkurrenter - hitta din egen röst
Kommunikationsstrategi och -plan
Utveckling av företagets marknadskommunikation
Avkastning på marknadsföringssatsningar

MODUL 4: 14-15 DECEMBER 2017 (2 dgr)

Marknadsföring i det digitala samhället

Målgruppsanalys och val av kanaler
Sökmotoroptimering
Workshop: Sökreklam - Adwords och adsense kampanjer
Google Analytics

Företagets story
Storytelling via audiovisuell kommunikation
Hur kommunicera ditt kärnbudskap och dina värderingar via sociala medier?

Kärnbudskap och kundsegment
Workshop: Bygg upp din kampanj i Facebook

MODUL 5: 11-12 JANUARI 2018 (2 dgr)

Marknadspositionering och prissättning
Kundernas köpbeteende och vår marknadsposition
Prissättningsstrategier för olika marknader och målgrupper
Att styra och leda prissättningsarbetet
Kundvärdebaserad prissättning
Smart prissättning och paketering

Inbound Marketing
Målgrupps- och produktkategorianalyser
Kundhantering - lärande om kunder
Kundengagemang

Workshop kring försäljning och presentation
Personlighetsanalys - personligheter du möter i försäljningen
Demo- och presentationsteknik vid olika säljtillfällen
Försäljningssimulering - personliga styrkor och förbättringsområden
Workshop -  Försäljningspitchen

Under programmet är deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner och erfarenhetsutbyte en viktig del av helheten. Under utbildningsdagarna varierar vi föreläsningarna med praktiska övningar och grupparbeten.

Vid varje utbildningsdags början presenterar deltagarnas sina företag och produkter.

AFFÄRSKONSULTERING
Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar som genomförs senast APRIL 2018. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken Fortbildning. Fokus på utveckling av kritiska marknadsförings- eller säljprocesser inom företaget. Gäller endast sme-företag.

UTBILDARE:

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Ladda ner föreläsarprofiler file type icon Föreläsare marknadsföring och säljledning.pdf

PLATS:

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Bibioteksgatan 16.

Restid till Hanken i Vasa

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning Vasa hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

PRIS OCH ANMÄLAN:

1.470 € (+ moms 24 %) per person.
*i priset ingår ELY-subvention på ca 70%. Ni kan underhandla med oss om att betala deltagaravgiften i 2-3 rater om så önskas.

Storföretag enligt skild prissättning - kontakta oss för mer info.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, grupp- och individuella arbeten, konsultering (för sme företag), kaffe och DIPLOM.

ANMÄLAN:
Ansökan om deltagande via denna LÄNK

Sista anmälningsdag: 8.9.2017

Till programmet tar vi in 10 deltagare.

REFERENSER:

Jan Hägg, Exportchef på Norcarnorcar_bsb.png

"Kursen var bra i sin helhet och gav nya idéer och senaste nytt inom området. Föreläsarna var kunniga och upplägget och planeringen av kursen var utmärkt. Kursen rekommenderas varmt ifall man vill få lite mera ”kött på benen” då det gäller Försäljning och Marknadsföring. Sist men inte minst så var kurskamraterna mycket trevliga och givande att träffa och diskutera med under kursdagarna."

Jonas Lundström, Försäljnings och marknadsföringsdirektör   ng_logo_rgb_4c.png

"Utbildningshelheten kändes mycket gedigen och omfattande. Tillsammans med goda föreläsare och kurskamrater så tror jag att vi alla fick god färdkost med oss på vägen framåt."

Julia Olin, Försäljningschef på Novafloor

"Kursen har gett konkreta verktyg, båda vad gäller försäljning och marknadsföring, men även för företagsutveckling och -tillväxt på ett bredare plan. Mycket inspirerande!"

Boris Lindgård, Marknadsföringschef på BT-Agro

Anders Ena, VD på Ena Golv & Tak

 

foretagsutvecklingstjanster-logo_rgb.jpg

TILLÄGGSINFO och KONTAKTUPPGIFTER:

Ifall ni är intresserade av kursen skickar vi gärna ett detaljerat kursprogram till er.

André Österholm, tfn 050-3626746,
e-post: andre.osterholm@hanken.fi

Yvonne Högholm, tfn 040-3521720,
e-post: yvonne.hogholm@hanken.fi