MARKNADSFÖRING OCH SÄLJLEDNING IV

Från marknadsstrategi till personlig försäljning

Utvecklingsprogrammet Marknadsföring och säljledning ger deltagarna färdigheter att utveckla och förstärka marknadsförings- och säljprocesserna i företaget för att bättre kunna generera nyförsäljning och leda sina kundförhållanden. Programmet har ett specialfokus på digital marknadsföring och försäljning och arrangeras i samarbete med NTM-centralens företagsutvecklingstjänster. 

Under 10 utbildningsdagar berör vi marknadsföringens och försäljningens centrala delområden såsom strategisk planering, marknadsstrategier, kreativt ledarskap, verktyg för företagets affärsutveckling, företagets varumärke (branding), marknadsföring inom sociala medier, säljledning, personlig försäljning, prissättning, kommunikationsplanering mm.

marknadsforing_i_sociala_medier.jpg

För att kunna bedriva en effektiv marknadsförings- och säljverksamhet behövs riktlinjer och målsättningar för vart man vill komma. Hur skall insatserna hjälpa oss att uppnå våra strategiska målsättningar - vad förväntar vi oss av marknadsföringen och försäljningen? En klar viljeyttring inom företaget om vart vi är på väg skapar förutsättningar för en effektivare marknadsförings- och säljfunktion.

Inom marknadsföringen bör man också i dagens digitala värld vara kreativ i sin interaktion med kunderna. Dagens möjligheter med digitala marknadsföringskampanjer, storytelling och mångmediala lösningar ger oss en stor möjlighet att rikta och kommunicera budskapet till olika kundsegment med en stor kundförsåelse.

Sen krävs det slutligen en effektiv säljfunktion som jobbar systematiskt mot uppställda mål.

MÅLSÄTTNING:

Utvecklingsprogrammets målsättning är att höja kunnandet hos deltagarna kring marknadsföringens och försäljningens delområden. Vi stärker förmågan att arbeta med metoder för analys, planering och förverkligande av det egna företagets marknadsföring och försäljning. Via programmet utvecklas företagets förmåga att handskas med delområden inom affärsverksamheten som är kritiska för en framgångsrik marknadsföring inom dagens mångmediala och digitala marknadsföringslandskap.

Inom programmet Marknadsföring och säljledning för vi samman struktur och strategi med kreativa digitala marknadsförings- och säljlösningar - från strategi till personlig försäljning!

MÅLGRUPP:

Utvecklingsprogrammet vänder sig till entreprenörer, företagsledare och nyckelpersoner med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Utbildningsdelen består av totalt 10 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen. Som utbildare fungerar mångsidiga och praktiskt erfarna experter från såväl Hanken som näringslivet.

I programmet ingår ytterligare 2 dagar företagsspecifik konsultering. Konsulteringens fokus bestäms av deltagaren i samråd med Hanken & SSE Executive Education.

MODUL 1: 20-21 FEBRUARI 2019

Företagets strategiska marknadsföringsarbete
Strategiska och operativa utmaningarna nu och framöver
Strategisk marknadsföring
Strategisk planering - olika steg inklusive analysmodeller
Strategiska mf-aktiviteter
Kunddriven mf-strategi

Det nya affärslandskapet – förstå dina marknadsutmaningar
Strategi - Blue Ocean - verksamhetsutveckling
Perspektiv på omvärlden/affärslandskapet - omvärldsanalys
Trender som kan förändra din affärsmodell, tex delningsekonomi och miljö
Vilken effekt har nya teknologier på vår affärsmodell, tex digitalisering och IoT
Marknadsföringens roll i företagets förnyelse och produktutveckling
Kreativt ledarskap
Workshop: Affärsmodellering

MODUL 2: 5 MARS 2019

Kommunikativt ledarskap och underhandlingar
Personlig kommunikation
Regler för möten i ett digitaliserat affärslandskap
Att sätta mål inför underhandlingar
Psykologi inom förhandlingar
Kulturella värderingar i affärsrelationer

MODUL 3: 18-19 MARS 2019

Prissättningsstrategi och varumärkeshantering

Kundernas köpbeteende och vår marknadsposition
Prissättningsstrategier för olika marknader och målgrupper
Att styra och leda prissättningsarbetet
Kundvärdebaserad prissättning

Varumärkesidentitet och positionering
Transformation från dagens situation till en önskad position
Vilka styrkor bygger vi vårt varumärke på

Kommunikationsledning som en del av marknadsföringsstrategin
Kärnbudskap, målgrupper och kanaler
Urskilj dig från dina konkurrenter - hitta din egen röst
Kommunicera utan ord
Skräddarsy budskap
Mikrostunder
Kommunikationsstrategi och -plan
Utveckling av företagets marknadskommunikation

Marknadsföring och kommunikation
Internationell marknadsföring
Marknadsmixen
Samarbete - företagsledning, försäljning och marknadsföring

MODUL 4: 24 APRIL 2019 

Sociala Medier 
Trender
Varför sociala medier och vad ska man välja?
Vad är en community och hur hanterar man den?

Innehållsplanering i praktiken
Vad är innehållsmarknadsföring?
Vad är datadriven marknadsföring?
Vad är en kampanjplan och hur gör man en?
Den kreativa processen – vägen till bra innehåll
Workshop kring innehåll

MODUL 5: 21-22 MAJ 2019 

Personlig försäljning
Kundsegment och målgruppsanalys
Hur du hittar potentiella kunder online och offline
Social försäljning – Öka sannolikheten till affär via LinkedIn

Försäljningspsykologi
DISC-personlighetsprofilering
Köpsignaler och avslutningsteknik
Argumentations- och motargumentationsteknik

Säljstyrning och -uppföljning
Förmansarbetet i försäljning
Hur anställa de bästa säljarna - rekrytering, handledning och motivering?
Belöningssystem

Säljbudgeter och prognostisering?
Hur jobba med säljstyrning och -uppföljning?

Sales Funnel Process
Leadgenerering och Leaduppföljning

Digitala BI-verktyg

MODUL 6: 12-13 JUNI 2019

Företagets story
Storytelling via audiovisuell kommunikation
Hur kommunicera ditt varumärke, dina värderingar och kärnbudskap?
Hur kommunicera ditt budskap via sociala medier

Digitala möjligheter - Inbound Marketing
CRM – arbetsmetoder kring leadgenerering
Kundengagemang via nyhetsbrev
Lärande om kunden och GDPR
Webinars
Fokusgruppsmöten

Workshop kring försäljning och presentation
Personlighetsanalys - personligheter du möter i försäljningen
Demo- och presentationsteknik vid olika säljtillfällen
Försäljningssimulering - personliga styrkor och förbättringsområden
Workshop -  Försäljningspitchen

Under programmet är deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner och erfarenhetsutbyte en viktig del av helheten. Under utbildningsdagarna varierar vi föreläsningarna med praktiska övningar och grupparbeten.

AFFÄRSKONSULTERING

Till utvecklingsprogrammet hör också två företagsspecifika konsulteringsdagar som genomförs senast december 2019.

Konsulteringen inleds med ett halvdags företagsbesök och en analys av företagets marknadsförings- och säljprocesser samt ekonomi och lönsamhet. Fokus på fortsatt 1,5 dgr konsultering bestäms efter företagsanalysen i samråd med Hanken & SSE Executive Education i Vasa. Gäller endast sme-företag.

REFERENSER:                                            

Jan Hägg, Exportchef på Norcar Abnorcar_bsb.png

"Kursen var bra i sin helhet och gav nya idéer och senaste nytt inom området. Föreläsarna var kunniga och upplägget och planeringen av kursen var utmärkt. Kursen rekommenderas varmt ifall man vill få lite mera ”kött på benen” då det gäller Försäljning och Marknadsföring. Sist men inte minst så var kurskamraterna mycket trevliga och givande att träffa och diskutera med under kursdagarna."

Jonas Lundström, Försäljnings och marknadsföringsdirektör vid Andelslaget Närpes Grönsaker   ng_logo_rgb_4c.png

"Utbildningshelheten kändes mycket gedigen och omfattande. Tillsammans med goda föreläsare och kurskamrater så tror jag att vi alla fick god färdkost med oss på vägen framåt."

Julia Olin, Försäljningschef på Novafloor Oy

"Kursen har gett konkreta verktyg, båda vad gäller försäljning och marknadsföring, men även för företagsutveckling och -tillväxt på ett bredare plan. Mycket inspirerande!"

Boris Lindgård, Marknadsföringschef på BT-Agro Ab

Anders Ena, VD på Ena Golv & Tak Ab

Kjell-Owe Ahlskog, vd på Alcea Ab

Tina Gäddnäs, Product manager på Herrmans Ltd

Ulf-Peter Åstrand, Sector manager på Mirka Ltd

"Kursen gav mig verktyg för att komma in på rätt spår då jag just bytt tjänst och behövde förkovra mig inom både MF och försäljning. Innehållet var brett med ämnen som är ständigt aktuella och även inom kommande trender med digitalisering. Utbildarna hade i sitt material exempel ur vardagen som var lätta att förstå och relatera till. En viktig del som var väldigt givande var kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan oss deltagare. Kursen är helt klart en investering som kommer att ge avkastning för företaget och för mig personligen!"4.2_vit_crop.jpg

UTBILDARE:

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Intresserad av vem som föreläser? Kontakta oss så sänder vi föreläsarprofilerna per e-post.

PLATS:

Utbildningen hålls i Hanken Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Bibioteksgatan 16.

Restid till Hanken i Vasa

Till Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning Vasa hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

PRIS OCH ANMÄLAN:

1.470 € (+ moms 24 %) per person.
*priset förutsätter att företaget som ansöker om deltagande är sme-företag. 

Storföretag enligt skild prissättning à 399 € (+moms 24%) / kursdag - kontakta oss för mer info.

I priset ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, digital inlärningsplattform, grupp- och individuella arbeten, konsultering (för sme företag), kaffe och DIPLOM.

ANMÄLAN:

Ansökan om deltagande för sme-företag via denna LÄNK

FÖR STORFÖRETAG anmälan via denna LÄNK

Sista anmälningsdag: 31.1.2019

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

foretagsutvecklingstjanster-logo_rgb.jpg

TILLÄGGSINFO och KONTAKTUPPGIFTER:

Ifall ni är intresserade av kursen skickar vi gärna föreläsarprofilerna till er.

André Österholm, tfn 050-3626746,
e-post: andre.osterholm@hanken.fi

Åsa Hämäläinen, tfn 040-3521748
e-post: asa.hamalainen@hanken.fi 

Yvonne Högholm, tfn 040-3521720,
e-post: yvonne.hogholm@hanken.fi