LEDNINGSGRUPPSARBETE

Effektivera ert ledningsgruppsarbete

Hanken Fortbildning har utvecklat ett fokuserat utbildningsprogram för företag som vill utveckla och systematisera företagets ledningsgruppsfunktioner. Programmet arrangeras som öppen kurs på basen av efterfrågan eller som skräddarsytt program åt ett eller flere företag.

Det finns ett behov hos företag i olika storlekar att arbeta med framtidsfrågor på ett strategiskt och strukturerat sätt. I ett företag utgör styrelsen den viktigaste strategiska beslutsfattande resursen som systematiskt arbetar med företagets framtidsfrågor och strategiska val. För att strategiska beslut skall få fotfäste i organisationen måste samarbetet med vd:n och ledningen i företaget fungera effektivt och strukturerat med klart definierade roller och ansvarsområden.

ledningsgrupp_team_vid_bord.jpg

En väl sammansatt och effektiv arbetande ledningsgrupp har en stor betydelse för företagets utveckling och företagskultur. Kraven på ledningsgrupper är höga. Som styrelsens högra hand är kraven på ledningsgruppen högre än på andra grupper i organisationen. Ledningens agerande präglar hur hela företaget ser ut och agerar. Vi fokuserar därför i detta utbildningsprogram på hur man skapar en framgångsrik ledningsgrupp och hur man systematiserar och lyfter ledningsgruppsarbetet.

MÅLSÄTTNING:

Programmet ger en mångsidig bild av hur ett effektivt och systematiserat  ledningsgruppsarbete skall bedrivas under ledning av vd och i samråd med styrelse och ägare. Programmet ger konkreta exempel och praktiska verktyg som hjälper dig att utveckla ledningsgruppens arbete. Vi ser också på hur ledningsgrupper arbetar i framgångsrika företag och hur kan just du bli en del av den optimala ledningsgruppen för ert företag?

MÅLGRUPP:

Som deltagare kan du förutom företagets ledningsgrupp representera företagets styrelse eller ägare. Är du på väg in i en ledningsgrupp eller är ny i ledningsgruppen så ger denna utbildning en bra grund att bygga vidare på.

REFERENSER:

Johan Jensen, Head of Operations, Volkswagen Financial Services

Sam Stenberg, CEO, Baltic Yachts
Sasha Laitinen, CFO, Baltic Yachts

Evert Granholm, Produktionschef, Korv-Görans Kebab                        
Catarina Ahlö, Ledningssystemsansvarig, Korv-Görans Kebab

Leif Åkers, vd, Stormossen

Mikael Nyström, vd, Österbottens företagarförening

logga_vw.jpgbaltic_yachts.jpgosterbottens_foretagarforening.jpgkorv-gorans_kebab.jpgstormossen.png
     
     

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

MODUL 1

Strategiskt ledarskap
Ledningsgruppens uppdrag och syfte
Ledningsgruppen och strategiarbete
Hur skapa en gemensam vision och handlingsplan?

Strategiskt förändringsarbete
Ledarskapets betydelse
Teamarbete i ledningsgruppen - ledningsgruppens sammansättning
Hur skapa en vinnande kultur och en innovativ organisation

Avtalsfrågor
Riskbedömning
Arbetsrättsliga frågeställningar
Corporate governance

MODUL 2
 

Ledningssystem - styrning och uppföljning
Ledningsgruppens årsklocka
Från strategiska beslut till operativ handling
Rätt styrning tack vare rätt mätning
Key Performance Indicators (KPI)
Rätt frågor på mötesagendan

Kommunikativt ledarskap
Information eller kommunikation?
Intern och extern kommunikation
Kommunikation och kroppsspråk
Förändringsledning
Att leda en mångkulturell gemenskap
Regler för möten i ett digitaliserat affärslandskap

MODUL 3
 

Strategisk planering och genomförande - teamwork
Decision Base - spelplansbaserad affärssimulering
Marknadsandelar och konkurrens
Lönsamhet och kassaflöde
Kritiskt tänkande och beslutsfattande

INLÄRNINGSMETODER:

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.  

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för företagets ledningsgruppsarbete. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör ledningsgruppsarbetet inom företag.

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

UTBILDARE:

Experter vid Svenska handelshögskolan, övriga högskolor och näringslivet.

PLATS:

Utbildningen hålls mestadels i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

Restid till Hanken i VasaTill Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket!

PRIS:

2.690 euro / person (+ moms 24 %) 

I priset ingår föreläsningar och individuella arbeten, digital inlärningsplattform, pardiskussioner/grupparbeten samt kursmaterial, lunch, kaffe och DIPLOM.

ANMÄLAN:

Sista anmälningsdag: 
Anmälan via webben

Till programmet tar vi in max 20 deltagare.

TILLÄGGSINFO OCH KONTAKTUPPGIFTER:

André Österholm
050-3626 746
andre.osterholm@hanken.fi

Åsa Hämäläinen
040-3521 748
asa.hamalainen@hanken.fi