FORUM LEDARSKAP

EN MÖTESPLATS DÄR LEDARSKAP MÖTER AFFÄRSTÄNKANDE

TEMA: OFFLINE UNDER MÖTEN I ETT DIGITALISERAT AFFÄRSLANDSKAP ?

TIDPUNKT » 14.3.2017, Kl. 13:00 – 16:00

Vi har idag svårt att hantera den nya tekniken som ständigt påkallar vår uppmärksamhet – inte minst på jobbet. Drygt åtta av tio arbetstagare säger att de blir störda när andra kollar eller använder sin mobil under ett möte. Samtidigt erkänner nästan lika många att de själva gör exakt samma sak. Och inga spelregler eller riktlinjer verkar finnas på arbetsplatserna för att styra upp det här. Vilken typ av möteskultur och regler bör det finnas på en arbetsplats idag?

Kom med på Hanken Fortbildnings eftermiddagsseminarium kring Workfulness och gruppdynamik och lär dig mer om hur du ska handskas med frågeställningar kring detta på din arbetsplats. Vi går igenom frågor som hur du bäst bibehåller fokus på jobbet, digitala och mobila tekniker, medier och prestation, nya förutsättningar för arbetet, mötesteknik och sociala medier, multitasking samt ledarskap i en medierad värld.

margaretha_ivarsson_hanken_fortbildning.jpg

MARGARETA IVARSSON

Margareta Ivarsson kallar sig själv framtidsutvecklare. Hon är konsult och författare, men också en driven processledare och inspiratör. Dessutom är hon en flitigt anlitad föreläsare, särskilt inom personlig utveckling och organisationsutveckling av olika slag. Margareta är en mångårig samarbetspartner till Hanken Fortbildning.

"Vi kollar mobilen 150 gånger per dag"

MÅLSÄTTNING
Målsättningen är att varje deltagare skall känna att hen utvecklas både professionellt och organisatoriskt. Forumet skall fungera som en plattform för diskussion, lärande och nätverkande för företag, organisationer, professionella aktörer och individer. Hanken Fortbildning i Vasa ordnar två-fyra träffar per år.

MÅLGRUPP:
Forumet riktar sig till ledare, entreprenörer, chefer, experter och anställda. Huvudsaken att man är genuint intresserad av att utvecklas personligen som ledare samt utveckla sin organisation, sitt företag, sin enhet eller sitt projekt.

PRIS:
150 euro (+ moms 24 %) per deltagare.
I priset ingår föreläsning, workshop och kaffe.

ANMÄLAN:
Sista anmälningsdag 6.3.2017 på adressen www.wasa.shh.fi/anmalan

PLATS:
Utbildningen hålls i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

TILLÄGGSINFO OCH KONTAKTINFORMATION:

André Österholm, tfn: +358 (0)50 3626 746
e-post: andre.osterholm@hanken.fi

Yvonne Högholm, tfn: +358 (0)40-3521 720
e-post: yvonne.hogholm@hanken.fi