FORUM KVINNLIGT LEDARSKAP

Genom forum Kvinnligt Ledarskap önskar vi sammanföra olika kvinnor i olika arbets- och livssituationer för att diskutera ledarskapsfrågor.

 

Forum för kvinnligt ledarskap är en mötesplats för kvinnor intresserade av ledarskapsfrågor och som jobbar inom företag eller offentliga organisationer. Forumet riktar sig till kvinnor i alla åldrar och i olika arbets- och livssituationer, en plats där man kan träffas på för att utbyta tankar, erfarenheter och idéer kring de utmaningar kvinnor ställs inför i arbetslivet idag. Som arrangör för forumet fungerar Hanken Fortbildning Vasa.

Måndagen den 26 september 2016
Tema: Konflikthantering
Föreläsare: Annika Tidström

12.30 – 12.45
Öppning och kort presentation av deltagarna
Yvonne Högholm, Hanken Fortbildning Vasa

Annika Tidström 280x235 webb.jpg12.45 – 16.00
Ett eftermiddagsseminarium men Annika Tidström kring tema konflikthantering. Ett seminarium som ger dig värdefulla ”verktyg” som du kan tillämpa på din arbetsplats men även i övriga relationer.

  • Hur ska vi förstå konflikter?
  • Hur ska vi hantera konflikter?
  • Jag och konflikter – mitt ansvar!

Övningar och diskussioner

Kaffe-/tepaus ca 14.30

Annika Tidström, 40 år, trebarnsmamma, docent, ED och biträdande professor vid Institutionen för Företagsledning vid Vasa Universitet. Annika har under 14 års tid regelbundet utbildat ledare, förmän och arbetstagare i ämnen som konflikthantering, ledning av förändring, samarbete och strategi i praktiken. Hon har samarbetat bl.a. med organisationer som Wärtsilä Ship Power, Odd Molly (Sverige), Lokal Tapiola Österbotten, Fennia, Elo, Ekorosk, Vasa Stad, Pargas Stad, Finlands kommunförbund och Vasa Centralsjukhus. Annika brukar beskrivas som en sakkunnig, inspirerande och engagerande föreläsare som bjuder på mig själv och kan fånga åhörarnas uppmärksamhet.

Forumet riktar sig till alla kvinnor som i sitt arbete har någon form av expert- och/eller ledaransvar. Forumet passar även för kvinnor i början av sin arbetskarriär, kvinnor som kanske har för avsikt att kombinera studier, arbetsliv, familjeliv, fritid och samhälleliga förpliktelser.  Genom forumet önskar vi sammanföra olika kvinnor i olika arbets- och livssituationer.

Deltagaravgift: 110 euro (+moms 24 %)
Plats: Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa
Sista anmälningsdag 19.9.2016: http://www.wasa.shh.fi/anmalan   

Ytterligare information: asa.hamalainen@hanken.fi eller yvonne.hogholm@hanken.fi

 

TIDIGARE SEMINARIER:

Onsdagen den 3 februari 2016 kl.13-16

Opting out and opting in – att arbeta på egna villkor    

Föreläsare: Ingrid Biese

13.00 – 13.15Öppning och kort presentation av deltagarna
13.15 – 16.00Ett eftermiddagsseminarium men Ingrid Biese kring fenomenet Opting Out
 
  • Varför väljer framgångsrika kvinnor att plötsligt hoppa av sin karriär för att göra något annat?
  • Hur påverkar detta en som individ?
  • Vilka är de samhälleliga konsekvenserna av ett dylikt beteende

Diskussioner i grupp

Kaffe-/tepaus ca 14.30

IIngrid Biesengrid Biese är forskare vid institutionen för företagsledning och organisation vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Efter många år som förändrings- och ledarskapskonsult hoppade hon av sin karriär år 2009 för att doktorera i sociologi vid University of South Australia. Hennes avhandling om ‘opting out’, kvinnor som hoppar av sina karriärer för skapa nya sätt att jobba och leva har fått mycket uppmärksamhet både inom media och den akademiska världen. Ingrid deltar regelbundet i debatten kring organisationskultur och hållbara karriärmodeller, bl.a. via sin blogg theoptingoutblog.com.

Du är välkommen om du är kvinna och intresserad av karriärs- eller personlig utveckling inom ledarskap.

Deltagaravgift: 110 euro (+moms 24 %) Obs! kom 2 pers från samma företag/organisation och få 50% rabatt på deltagaravgiften för den andra personen!!

Plats: Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa

Sista anmälningsdag 26.1.2016

Anmälan: www.wasa.shh.fi/kvinnligt_ledarskap/index.htm

Ytterligare information: asa.hamalainen@hanken.fi eller yvonne.hogholm@hanken.fi

 

Onsdag 28 oktober 2015

"Bortom glastaket" – om karriär, drivkrafter och ledarskap

Föreläsare: Lena Gustafsson

Lena Gustafsson

12.30 - 12.45 Öppning och kort presentation av deltagarna

Yvonne Högholm, Hanken Fortbildning Vasa

12.45 - 16.00 Med utgångspunkt från sin bok "Bortom Glastaket", Liber 2015, ett eftermiddagsseminarium med Lena Gustafsson om:

"Vad är det som driver kvinnor uppåt i karriären? Varför lyckas vissa men inte alla? Hur hanterar kvinnor motgång och framgång, Hur får de karriär och privatliv att fungera? De största utmaningarna för att lyckas som kvinna och ledare i en manlig struktur? Hur dra nytta av sina kvinnliga styrkor i relationsskapande ledarskap?"

Praktiska övningar o diskussioner

ca 14.00 Kaffe-/tepaus

Lena Gustafsson: innovativ medarbetar- och ledarskapsutvecklare, föreläsare och författare till boken ”Bortom glastaket”, har under 20 år hjälpt företag till framgångsrikt ledarskap och goda affärer. Lena har drivit förändringsprocesser, omorganisationer och genomfört omfattande ledarprogram för high potentials samt VD-stöd i ett flertal bolag. Lena är även grundare till organisationen Styrelsebalans som verkar för att få balans i svenska bolagsstyrelser och idag är del av det internationella nätverket, Sisters over Seas. 

Du är välkommen om du är kvinna och intresserad av karriärs- eller personlig utveckling inom ledarskap.

Deltagaravgift: 110 euro (+moms 24 %)
Plats: Hanken, Biblioteksgatan 16, Vasa
Sista anmälningsdag 19.10.2015: www.wasa.shh.fi/kvinnligt_ledarskap/index.htm

Ytterligare information: yvonne.hogholm@hanken.fi eller asa.hamalainen@hanken.fi