FÖRMANSUTBILDNING: Ledarskap, kommunikation och motivation

HANKEN & SSE Executive Education arrangerar igen med start i mars 2019 denna årligen återkommande kurs för förmän och mellanchefer.

Förmansutbildningen är ett koncentrerat och praktiskt program som lämpar sig för förmän inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Kursen ger dig verktyg för att kunna agera som förman och utveckla dig själv och dina anställda.

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

formansutbilding_team_webb_600x400.jpg

"En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk"

MÅLSÄTTNING:

Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som förman samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina anställda, det egna teamet eller den egna enheten.

MÅLGRUPP:

Programmet riktar sig till personer i förmansställning, t.ex. arbetsledare, avdelningschefer, enhetschefer, projektchefer, HR-ansvariga samt övriga verksamma inom förmans- eller sakkunniguppgifter. Av deltagarna önskas några års erfarenhet av förmansuppgifter.

INNEHÅLL:

MODUL 1
6-7 mars 2019

MÄNNISKOR, KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP
Kommunikativt ledarskap
Information eller kommunikation?
Kommunikation och kroppsspråk
Att leda en mångkulturell gemenskap
Hjärnkoll - den mänskliga hjärnan
Regler för möten i ett digitaliserat affärslandskap

ATT LEDA FÖRÄNDRING OCH KUNNANDE
Kunskaps- och förändringsledning
Omvärldsanalys
Värdegrund och CSR, inkl. miljöarbete
Att leda generation Y och Z – ett värderingsskifte
Arbetsplatslärande och lärandemiljö
Ledarskap för kreativitet

MODUL 2
3-4 april 2019

PRAKTISK JURIDIK
Arbetsavtalsrättens grunder 
Semester och övriga frånvaron 
Integritetsskyddet i arbetslivet 
Grunderna i avtalsjuridik 

ATT LEDA FÖR TOPPPRESTATIONER OCH SKAPA VINNANDE TEAM  
Hur skapa och leda vinnande team
Coachande ledarskap och att coacha mot gemensamma mål
Feedback – prestationsledarskapets viktigaste verktyg
Att ge och ta emot feedback och negativa budskap
Konflikter, konflikthantering och svåra diskussioner

MODUL 3
7-8 maj 2019

PERSONALUTVECKLING
Organisationens årsklocka
Personliga samtal med medarbetare

EN VÄLMÅENDE ARBETSGEMENSKAP 
Välbefinnande i arbetslivet; stress, utbrändhet och personalens ork
Förmannens roll och uppgift i en välmående arbetsgemenskap
Möjligheter att påverka

FÖRETAGSEKONOMI
Ekonomiska begrepp
Ekonomistyrning
Processerna i ekonomiförvaltningen
Lönsamhet
Bokslutsanalys
Företagspelet Apples & Oranges - spelplansbaserad simulering av affärsverksamheten

INLÄRNINGSMETODER:

Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.  

Undervisningen innehåller både teoretiska grunder inom företagsledning och -ekonomi samt praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för ditt ledarskap. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör förmansarbetet inom företag och organisationer.

Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.

UTBILDARE:

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet i Sverige och Finland.

PRIS:

2.490 euro (+ moms 24 %) per deltagare 

I priset ingår föreläsningar och individuella arbeten, digital inlärningsplattform, pardiskussioner/grupparbeten samt kursmaterial, lunch, kaffe och DIPLOM.

PLATS:

Utbildningen hålls mestadels i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

Restid till Hanken i VasaTill Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket!

ANMÄLAN:

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Sista anmälningsdag 15.2.2019

Till programmet tar vi in max 16 deltagare

 

REFERENSER:

4.4_vit_crop.jpg

 

 

Jenny Paajes, verksamhetsledare på Luckan Kyrkslätt
Magnus Stenström, vd på Waasa Graphics Oy
Anders Wallin, Team Leader på eCraft Oy Ab
Christina Flemming, Utbildnings- och samlingschef på Tritonia
Sari Noromies, Customer Service Supervisor vid Herrmans Oy Ab - Nordic Lights
Mats Hägglund, Utvecklingschef på Wärtsilä Finland Oy
Anna Buss, Studiechef vid Åbo Akademi
Maria Grundström, Organisationschef vid Svenska folkpartiet i Finland

"Arbetslivet skulle smaka bättre för många arbetstagare och företagen skulle blomstra om alla förmän gick förmansutbildningen och sedan i praktiken också levde upp till det som kursen stimulerade. Utbildningen gav värdefulla insikter i en uppsjö problemställningar en förman kan bli tvungen att förhålla sig till. Varje kursmodul hade sina poänger. Mest givande var ändå föreläsningarna som behandlade det kommunikativa ledarskapet, välmående på arbetsplatsen och hur förändring ska ledas. Det är som känt ofta på det mänskliga planet konflikter uppstår - där juridik och ekonomiska termer går att googla ska det coachande ledarskapet sitta i ryggmärgen. Det fick man lära sig här."

"Förmansutbildningen var givande, särskilt att vi var från så olika yrkesfält och ändå hade så mycket gemensamma  problem att dryfta och diskutera."

"Jag tyckte utbildningen gav mej många goda tips för ett lyckat samarbete med mina medarbetare. Variationen av föreläsarna med erfarenheter från arbetslivet gjorde innehållet mångsidigt och intressant. Möjligheten att träffa och samtala med övriga deltagare som jobbar i chefsposition gav ytterligare perspektiv på den egna situationen."

”Förmansutbildningen var både lärorik och intressant, och innehöll ett brett spektrum av delområden som berör en förman på olika nivåer. Utbildningen erbjöd ett omfattande paket att ta med sig till arbetsplatsen. Genom en insyn i och perspektiv från andra branscher, breddades också synen på egen situation.”

”Utbildningen gav en god och bred grund för en förman, det kanske bästa med utbildningen var att den inte bara fokuserade på det administrativa förmanskapet utan till stor del fokuserade på det mänskliga förmanskapet!”

"Förmansutbildningen gav mig en helhetsbild av vad chefskap kräver och förståelse för vad ledarskap bygger på. Verktyg för att i den stressiga vardagen prioritera rätt, angripa uppkomna problem och hitta lösningar. Jag kan rekommendera förmansutbildningen till alla som vill utvecklas i sin roll som förman. Utbildningen gav också ett kollegialt nätverk."

"Det bästa med förmansutbildningen var de öppna diskussioner vi hade med de andra deltagarna och de olika experterna. Det gav en konkreta verktyg att använda i det vardagliga arbetet samt nya och intressanta perspektiv."

Tritonia logosfp-rkp_logo_4color_rgb.jpgWaasa Graphics logoNordic Lights  
eCraft logoWärtsilä logoabo_akademi.png      
      

 

 

 

 

TILLÄGGSINFO OCH KONTAKT:

Yvonne Högholm 
040-3521 720 
yvonne.hogholm@hankensse.fi  

André Österholm 
050-3626 746
e-post: andre.osterholm@hankensse.fi