FÖRMANSUTBILDNING

Share page with AddThis
"EN KEDJA ÄR ALDRIG STARKARE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK"

Hanken Fortbildning arrangerar igen den årliga utbildningen för förmän med start 15 mars 2017. Förmansutbildningen är är ett koncentrerat och praktiskt program som lämpar sig för förmän inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Programmet ger dig verktyg för att kunna agera som förman och utveckla dig själv och dina anställda.

formansutbilding_team_webb_600x400.jpg

MÅLSÄTTNING
Programmet ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt kunna agera som förman samt färdigheter för att kunna leda och utveckla dig själv och dina anställda, det egna teamet eller den egna enheten.

MÅLGRUPP:
Programmet riktar sig till personer i förmansställning, t.ex. arbetsledare, avdelningschefer, enhetschefer, projektchefer, HR-ansvariga samt övriga verksamma inom förmans- eller sakkunniguppgifter. Av deltagarna önskas några års erfarenhet av förmansuppgifter.

REFERENSER:

Christina Flemming, Utbildnings- och samlingschef på TritoniaTritonia logo

"Förmansutbildningen var givande, särskilt att vi var från så olika yrkesfält och ändå hade så mycket gemensamma  problem att dryfta och diskutera."

eCraft logo

Anders Wallin, Team Leader på eCraft Oy Ab

"Jag tyckte utbildningen gav mej många goda tips för ett lyckat samarbete med mina medarbetare. Variationen av föreläsarna med erfarenheter från arbetslivet gjorde innehållet mångsidigt och intressant. Möjligheten att träffa och samtala med övriga deltagare som jobbar i chefsposition gav ytterligare perspektiv på den egna situationen."

Waasa Graphics logoMagnus Stenström, vd på Waasa Graphics Oy

”Förmansutbildningen var både lärorik och intressant, och innehöll ett brett spektrum av delområden som berör en förman på olika nivåer. Utbildningen erbjöd ett omfattande paket att ta med sig till arbetsplatsen. Genom en insyn i och perspektiv från andra branscher, breddades också synen på egen situation.”

Wärtsilä logo

Mats Hägglund, Utvecklingschef på Wärtsilä Finland Oy

”Utbildningen gav en god och bred grund för en förman, det kanske bästa med utbildningen var att den inte bara fokuserade på det administrativa förmanskapet utan till stor del fokuserade på det mänskliga förmanskapet!”

FSSMF logoKatarina Balija, Ekonomi och organsationssekreterare vid FSSMF rf

"Förmansutbildningen gav mig en helhetsbild av vad chefskap kräver och förståelse för vad ledarskap bygger på. Verktyg för att i den stressiga vardagen prioritera rätt, angripa uppkomna problem och hitta lösningar. Jag kan rekommendera förmansutbildningen till alla som vill utvecklas i sin roll som förman. Utbildningen gav också ett kollegialt nätverk."

Nordic Lights

Sari Noromies, Customer Service Supervisor vid Herrmans Oy Ab - Nordic Lights

"Det bästa med förmansutbildningen var de öppna diskussioner vi hade med de andra deltagarna och de olika experterna. Det gav en konkreta verktyg att använda i det vardagliga arbetet samt nya och intressanta perspektiv."

INNEHÅLL:

MODUL 1
15 - 16 MARS 2017

MÄNNISKOR, KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP
- Kommunikativt ledarskap
- Information eller kommunikation?
- Kommunikation och kroppsspråk
- Att ge och ta emot feedback
- Att leda en mångkulturell gemenskap
- Regler för möten i ett digitaliserat affärslandskap

ATT LEDA FÖRÄNDRING OCH KUNNANDE
- Kunskaps- och förändringsledning
- Omvärldsanalys
- Värdegrund och CSR, inkl. miljöarbete
- Att leda generation Y – ett värderingsskifte
- Arbetsplatslärande och lärandemiljö
- Ledarskap för kreativitet

MODUL 2
24-25 APRIL 2017

FÖRETAGSEKONOMI
- Ekonomiska begrepp
- Ekonomistyrning
- Processerna i ekonomiförvaltningen
- Lönsamhet
- Bokslutsanalys
- Företagspelet Apples & Oranges - spelplansbaserad simulering av affärsverksamhet

PRAKTISK JURIDIK
- Ingående och avslutande av arbetsförhållande
- Arbetslagstiftning och avtalsjuridik
- Förmannens och arbetstagarens  rättigheter och skyldigheter
- Personuppgiftsskyddet

MODUL 3
9-10 MAJ 2017

KONFLIKTHANTERING
- Hur förstå konflikter på arbetsplatsen?
- Hur hantera konflikter?
- Kommunikation i en konfliktsituation
- Förmannens roll i en konfliktsituation

EN VÄLMÅENDE ARBETSGEMENSKAP
- Välbefinnande i arbetslivet; stress, utbrändhet och personalens ork
- Förmannens roll och uppgift i en välmående arbetsgemenskap
- Möjligheter att påverka

PERSONALUTVECKLING
- Organisationens årsklocka
- Utvecklingssamtal
- Ledningsgruppens utvecklingsplan

COACHANDE LEDARSKAP
- Förmannen som coach och mentor
- Att ta fram individens förmåga för gruppens helhet
- Att coacha mot gemensamma mål
- Naturligt ledarskap
- Tillit och respekt

UTBILDARE:

Som utbildare fungerar professionella föreläsare från Hanken samt mångsidiga och praktiskt erfarna experter från näringslivet.

Ladda ner file type icon Föreläsarprofiler förmansutbildning 2017.pdf

PRIS:
2.390 euro (+ moms 24 %) per deltagare - Möjlighet till betalning i rater!
I priset ingår föreläsningar och individuella arbeten, grupparbeten, workshop samt kursmaterial, bok kring ledarskap, lunch, kaffe och DIPLOM.

PLATS:
Utbildningen hålls mestadels i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga
utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

Restid till Hanken i VasaTill Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet.

Hanken Fortbildning Vasa hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

ANMÄLAN:
Sista anmälningsdag 24.2.2017 - anmälan via webben 

Till programmet tar vi in max 15 deltagare

 

TILLÄGGSINFO OCH KONTAKT:

André Österholm, tfn: +358 (0)50 3626 746
e-post: andre.osterholm@hanken.fi

Yvonne Högholm, tfn: +358 (0)40-3521 720
e-post: yvonne.hogholm@hanken.fi