Företagets externa styrgrupp: Advisory Board

Behöver ni som ägare eller ledningsgrupp externt stöd i utvecklingen av ert företag - då kan ni ta hjälp av en extern rådgivande kompetensgrupp för utveckling av affärsverksamheten!

Advisory Board eller skuggstyrelse är en grupp för företaget specifikt utvalda experter som tillför företaget rätt extern kompetens och nya innovativa idéer vid rätt tid i företagets utveckling.

ledningsgrupp_modern.jpg

En Advisory Board kan komma in och understöda företagaren/ledningen/vd:n då företaget går in i förändringsprocesser som tex förnyelse av produktsortiment för nya marknader och målgrupper, ny affärsmodell pga sviktande marknad, företagsuppköp, nya visioner och strategier, säkring av planerad tillväxt mm

Företaget får ett bollplank med specifikt utvald kompetens att systematiskt och konfidentiellt bolla sina operativa och strategiska utmaningar med.

Förändrings- och förnyelsesituationerna kan tex vara följande:

 • Nya planerade eller redan lanserade produkter och tjänster kräver nya strategier och affärsmodeller och en omfördelning av företagets resurser
 • Man har gjort strategiförändringar (marknads- eller ägandestrategi) som medför utarbetande av nya produkter och tjänster mot nya målmarknader och kundsegment samt en omfördelning av resurser
 • Marknaden sviker vilket innebär krav på omfördelning av resurser eller nya affärsmodeller inom företaget
 • Lönsamheten sviktar vilket innebär krav på nytänkande och utveckling av styrprocesser och resursering inom företaget

MÅLGRUPP:

Utvecklingstjänsten är riktad till ledningen i små och medelstora företag som  som har ett behov av externt stöd i affärsverksamheten för tex interna förändringsprojekt, nya marknader, produktutveckling mm.

MÅLSÄTTNING:

Företagets strategiska kunnande utvecklas och affärskunnandet ökar. Företaget får bättre möjligheter att kontrollerat klara sig igenom olika förändrings- och förnyelsesituationer med en samlad extern kompetensresurs som är sammansatt för att möta företagets strategiska utmaningar.

  Målsättningen konkretiseras och kan variera på basen av företagets utgångsläge. Utvecklingsprogrammet genomförs som ett djupgående samarbete / affärskonsultering mellan Hanken Fortbildning och företaget.

  PRIS:

  Begär offert!

  Advisory Board-processen består av affärskonsultering inom företaget, sparring av vd/ledning, distansarbete och igångsättande av verksamheten.

  TIDPUNKT:

  Enligt överenskommelse. Advisory Board-konsulteringens längd och innehåll kan variera beroende på företagets behov.

  TILLÄGGSINFO OCH KONTAKT:

  André Österholm
  Direktör
  Hanken Fortbildning
  Epost: andre.osterholm@hanken.fi
  Tfn: 050-3626746