Familje- och kvarlåtenskapsrätt

Praktisk kurs kring familje- och kvarlåtenskapsrättsliga frågor

Från juridik till praktik

Hanken Fortbildning Vasa arrangerar i juni 2017 kursen Familje- och kvarlåtenskapsrätt. Kursen, som ordnas för tredje gången, ger grundläggande kunskaper inom familje- och kvarlåtenskapsrätt samt hur praktiska ärenden som bouppteckning, rätt till arv, testamenten mm bör skötas och tolkas enligt lag.

 liikejuridiikka_webb_600.jpg

Det ställs höga krav på den som rådgör med sin kund i familje- och kvarlåtenskapsrättsliga frågor

Som expert eller kundrådgivare i frågor rörande t.ex. bouppteckningar, förvaltning av dödsbo, testamenten mm ställs höga krav på den som rådgör med sin kund. I dylika situationer, där kunden ofta är i en omvälvande livssituation, är det av största vikt att kundrådgivaren är professionell och saklig i sin betjäning. För att utveckla och upprätthålla ditt kunnande som sakkunnig rådgivare i familje- och kvarlåtenskapsrättsliga frågor, erbjuder vi dig ett praktiskt och koncentrerat utbildningspaket som stärker dig i din yrkesroll - från juridik till praktik !

MÅLSÄTTNING:
Den centrala målsättningen med denna kurs är att fördjupa kunskapen kring familje- och kvarlåtenskapsrättsliga frågor hos personer som praktiskt jobbar med kundspecifika ärenden.

MÅLGRUPP:
Personal inom kundrådgivning, kundbetjäning, bokföring, placeringsfrågor samt notariatfunktioner.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

Dag 1 - juni 2017

 • Familjerätt
 • Den lagliga arvsordningen och rätt till arv
 • Makens/makans ställning
 • Nya sambolagen
 • Kvarlåtenskapsrätt
 • Bouppteckningens specialfrågor

Dag 2 - juni 2017

 • Grupparbeten
 • Testamentsfall
 • Förrättningar
 • Giftorätt
 • Avstående från arv
 • Förvaltning av dödsbo
 • Kvarlåtenskapsrätt
 • Arv och beskattning
 • Modellblanketter och ifyllnadsråd
 • Frågor och diskussion

Under kursen är deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner och erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter en viktig del av helheten. Vi varierar föreläsningarna med praktiska och verklighetsnära övningar och grupparbeten.

UTBILDARE:
Som utbildare fungerar advokat Max Lindholm

PLATS:
Hanken Fortbildning Vasas högklassiga utrymmen på Biblioteksgatan 16 i Vasa

PRIS:
850 € (+ moms 24 %) per deltagare.
I priset ingår kaffe, lunch, diplom, föreläsningar samt kursmaterial.

ANMÄLAN:
Sista anmälningsdag 31.5.2017
Anmälan via webben

Till programmet tar vi in max 12 deltagare.

TILLÄGGSINFO:

Ladda ner broschyren Familje- och kvarlåtenskapsrätt.pdf
 
KONTAKTUPPGIFTER:

Hanken Fortbildning Vasa

André Österholm, tfn. 050-3626 746
e-post: andre.osterholm@hanken.fi

Yvonne Högholm, tfn 040-3521 720
e-post: yvonne.hogholm@hanken.fi