Juridik och handelsrätt

Inom området juridik och handelsrätt belyser våra kurser och utbildningar juridikens betydelse inom affärsverksamhetens olika delområden.

Varje ledare eller nyckelperson bör känna till sitt affärsområdes viktigaste juridiska processer och ramar, tex inom inköp och logistik, varumärkesbyggande, produktutveckling och ipr, försäljning, personalledning mm.