Grunderna i Excel - Business Edition

Share page with AddThis
Kom igång med att använda excel i företagets vardagsrutiner!

Hanken Fortbildning startar i december 2017 en NY kurshelhet inom excel med fokus på grunderna i hantering, uppföljning och presentation av data. Oberoende om du jobbar i ledningen, som mellanchef eller som expert inom ditt företag ställs du ofta inför det faktum att du vill kunna hantera företagsdata enklare och snabbare genom att automatisera vissa räknesätt, uppställningar, tabeller och presentationer med hjälp av excel. De flesta oerfarna excel-användare har samma problem oavsett bransch - hur hitta tiden att lära sig använda excel bättre.

Grunderna i Excel_skarm_grafer_och_manniskor.jpg

MÅLGRUPP:

Kursen lämpar sig för dig som skall börja använda Excel inom dina organisations- eller företagsprocesser eller om du behöver en repetition av grunderna.

MÅLSÄTTNING:

Du lär dig de viktigaste sätten att hantera data i ett excel-kalkylblad samt länkningar, listor, diagram och utskrifter. Vi jobbar med företagsexempel.

Hanken Fortbildning prioriterar ett aktivt lärande på våra utbildningsdagar. Aktivt lärande är en form av erfarenhetsbaserat lärande. Det är ett sätt att få deltagarna att aktivt handskas med frågor, metoder, koncept och processer som har en stark återkoppling till organisations- eller företagsmiljön. Våra föreläsare har ett starkt kunnande inom de teman, affärsområden eller affärsprocesser som berörs under föreläsningsmodulen. Vi strävar efter att under de olika modulerna ge deltagarna ökat kunnande inom kursens centrala temaområden samt användbara verktyg eller metoder för utveckling av affärsverksamheten.

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

12-13 DECEMBER KL.8.45 - 16.00

Användargränssnittet och anpassning

Planering av kalkylblad

Inmatning av data
- data typer
- formatera data
- data serier

Summering av data
- referenser i formler
- bas funktioner som medeltal, antal, summa.om

Val av områden

Kopiering av data

Infoga rader och kolumner

Formatering av kalkylblad

Länkning mellan kalkylblad

Utskrifter
- sidhuvud sidfot
- anpassning till pappersformatet

Listor
- sortering
- filtrering

Diagram av kalkyltabell
- formatera diagram

FÖRELÄSARE:

Boris Isaksson - Utbildningskonsultboris_isaksson2.jpg

Boris har arbetat som utbildare sedan 1985, allt från traditionell lärarledd utbildning till personlig coachning, seminarier, databasutveckling i Access och MS SQL, support mm. Förutom utbildning har han jobbat med programmering i MS Office och gjort allehanda hjälpprogram samt designat databaser både i MS SQL och Access.

Boris började sin karriär på 80-talet på IBM i Sverige som instruktör för företagets samnordiska skolningscentra på Lidingö, men jobbade också med företags- och systemkonsultering . Nu är han bosatt i Finland och jobbar främst med stora internationella företag. Privatföretagare har han varit i ca 30 år.

Boris har en utbildning som handelstekniker och avlagt marknadsförings examen med inriktning på marknadsföring. Under åren har han specialiserat sig på Microsoft Office program och där med en specialinriktning på Excel, Access och rapportering.

Kompetensområden

MS Office alla versioner av Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook, VBA (makro programmering), OneNote, O365. Övriga områden: MS SQL, SQL Reporting Service.

PLATS:

Utbildningen hålls i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

PRIS OCH ANMÄLAN:

675 € (+moms 24 %) per deltagare.
I priset ingår föreläsningar, kaffe, lunch och diplom.

ANMÄLAN: via denna LÄNK

Sista anmälningsdag: 1.12.2017

KONTAKT OCH TILLÄGGSINFO:

André Österholm, +358 (0)50 3626 746
andre.osterholm@hanken.fi

Yvonne Högholm, +358 (0)40 3521 720
yvonne.hogholm@hanken.fi