Fördjupad Excel och Power BI

Bättre analys och presentation av affärsprocesser och ekonomi

Hanken & SSE Executive Education i Vasa ordnar i juni 2019 kursen Fördjupad Excel och Power BI - en kurshelhet inom hantering, uppföljning och presentation av data med hjälp av Excel. Oberoende om du jobbar i ledningen, som mellanchef eller som expert inom ditt företag ställs du ofta inför det faktum att du har för lite tid att analysera data och presentera informativa rapporter, samt hur du ändrar importerad data så att man kan få ut vettiga rapporter och presentioner av datan. Detta gäller för de flesta affärsprocesser inom ett företag;  ledning och ledningssystem, inköp och lagerhantering, KPI:s, some-analyser, försäljning/CRM, nyhetsbrev, ekonomistyrning, bokföring, tidsuppföljning, projektuppföljning mm

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

excel_formler_och_funktioner.jpg

Vi har alla stått inför det faktum att trots alla våra affärssystem så måste vi ändå ta fram extra analyser och presentationer för att få fram den info som vi söker.

MÅLSÄTTNING:

Kursen ger dig möjlighet att utnyttja mer av excel-programmets potential och presentera resultaten med hjälp av Power BI. Du lär dig att hantera länkningar, olika funktioner, formelgranskning m.m. för att öka din effektivitet. Du lär dig sammanfatta resultat från big datalistor till läsliga rapporter och analyser.

Hanken & SSE Executive Education prioriterar ett aktivt lärande på våra utbildningsdagar. Aktivt lärande är en form av erfarenhetsbaserat lärande. Det är ett sätt att få deltagarna att aktivt handskas med frågor, metoder, koncept och processer som har en stark återkoppling till organisations- eller företagsmiljön. Våra föreläsare har ett starkt kunnande inom de teman, affärsområden eller affärsprocesser som berörs under föreläsningsmodulen. Vi strävar efter att under de olika modulerna ge deltagarna ökat kunnande inom kursens centrala temaområden samt användbara verktyg eller metoder för utveckling av affärsverksamheten.

MÅLGRUPP:

Personer som behöver använda excel och Power BI för att omforma och analysera data, för att bättre förstå helheter inom en affärsprocess eller ett företag. Kursen lämpar sig för tex ekonomichefer, controllers, bokförare, säljare, marknadsförare, inköpare, ledning mm. Kursen lämpar sig också bra för personer som jobbar med ”big data”. 

REFERENSER:

Vikbergs Revision Ab, Alexandra Vikberg - revisorsassistent

ABB Oy, Anders Björklund - produktchef

HSS Media Ab, Monica Björses - ekonomichef

abb-logo.png

hss_media.png

Vikbergs Revision Ab Oy

 

 

 

 

"Toppenfin skolning. Inspirerande. Nu ska vi hem och göra exceltabeller :-)"

"Strålande"

"Mycket bra och varierande innehåll på rätt nivå. Fint att exemplen man jobbar med har kopplingar till affärsverksamhet."

"Mycket kompetent föreläsare"

4.5_vit_crop.jpg

INNEHÅLL OCH TIDPUNKT:

10.6.2019 - Excel formler och funktioner
kl. 8:45-16:00

Snabbrepetition av grunderna

Cell referenser

Kalkylblads formler
- infoga funktioner
- översikt över Excels kalkylbladsfunktioner
- funktioner för sammanställning av data som, letaupp, index, match, summa.om, antal.om

Länkning mellan arbetsböcker

Effektivare formler

Listor
- formatera en lista till tabell
- sortering och filtrering

Villkor styrd formatering
- användning av formler i formatering

Målsökning

Tips och tricks

Deltagarna tar med egna laptops som man arbetar på under kursdagen. Deltagarna förväntas ha tillgång till egna Microsoft Office / Excel program. Wifi-tillgång finns.

Under den första kursdagen kommer vi att sammanslå information från olika arbetsböcker med olika tekniker som till exempel konsolidering, för att sedan kunna analysera data. Vi bekantar oss även med formelgranskning och andra Excel funktioner och verktyg. 

11.6.2019 - Excel listor, pivot och Power BI
kl. 8:45-16:00

Hantering av större datamängder

Import av data

Dela data i kolumner

Textfunktioner för att ”städa” upp data

Omvandla en lista till tabell
- tabell funktioner

- summor baserade på filtrering

Pivot tabeller
- skapa en pivot tabell

- funktioner för sammanställning i pivot
- sortering
- beräkningar i en pivot tabell
- gruppering av data
- filtrering
- pivot-diagram

Pivot sammanställning från flera tabeller
- tabell relationer

KPI – Key Performance Indicator

Från Excel data till visuella rapporter via Power BI

Deltagarna tar med egna laptops som man arbetar på under kursdagen. Deltagarna förväntas ha tillgång till egna Microsoft Office; Excel och Power BI program. Wifi-tillgång finns.

Under den andra kursdagen kommer vi att gå igenom hur man importerar data till Excel och problematiken kring detta. När vi väl fått in data gör vi sammanställningar och rapporter på olika sätt som till exempel försäljningsstatistik per kund, kundgrupp och produkter. Slutligen ser vi hur man kopplar all data till Power BI.

FÖRKUNSKAPER:

Vi rekommenderar att du jobbat kontinuerligt med excel under en tid och att du redan har grundkunskaper inom excel för att effektivt kunna ta nästa steg och jobba med fördjupningen inom excel på denna kurs.

FÖRELÄSARE:

Boris Isaksson - Utbildningskonsultboris_isaksson2.jpg

Boris har arbetat som utbildare sedan 1985, allt från traditionell lärarledd

utbildning till personlig coachning, seminarier, databasutveckling i Access och MS SQL, support mm. Förutom utbildning har han jobbat med programmering i MS Office och gjort allehanda hjälpprogram samt designat databaser både i MS SQL och Access.

Boris började sin karriär på 80-talet på IBM i Sverige som instruktör för företagets samnordiska skolningscentra på Lidingö, men jobbade också med företags- och systemkonsultering . Nu är han bosatt i Finland och jobbar främst med stora internationella företag. Privatföretagare har han varit i ca 30 år.

Utbildning

Boris har en utbildning som handelstekniker och avlagt marknadsförings examen med inriktning på marknadsföring. Under åren har han specialiserat sig på Microsoft Office program och där med en specialinriktning på Excel, Access och rapportering.

Kompetensområden

MS Office alla versioner av Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook, VBA (makro programmering), OneNote, O365. Övriga områden: MS SQL, SQL Reporting Service.

PLATS:

Utbildningen hålls i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

PRIS OCH ANMÄLAN:

Båda dagarna:
890 € (+moms 24 %) per deltagare.
I priset ingår föreläsningar, kaffe, lunch och diplom.

En dag:
490 € (+moms 24 %) per deltagare.
I priset ingår föreläsningar, kaffe, lunch och diplom.

ANMÄLAN:

BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!

Sista anmälningsdag 1.6.2019

KONTAKT OCH TILLÄGGSINFO:

Åsa Hämäläinen, +358 (0)40 3521 748
asa.hamalainen@hankensse.fi

André Österholm, +358 (0)50 3626 746
andre.osterholm@hankensse.fi