IT

Verktyg och kunnande för effektivering av företagsekonomiska processer

Hanken Fortbildning arrangerar kurser för professionell utveckling inom företagsekonomiska delområden med relevans för effektivare eller mer systematiska affärsprocesser. Vi strävar efter att inom våra IT-kurser kunna påvisa sätt att jobba med IT kring ekonomiska nyckeltal, varuflöden, ekonomistyrning eller marknadsföring och försäljning för att på sikt kunna uppnå högre tillväxt, produktivitet eller lönsamhet.