Forum Innovationskraft

Forum Innovationskraft - en mötesplats där kreativitet möter affärstänkande

forum_innovationskraft_webb_600.jpg

KOMMANDE EVENEMANG / UPCOMING EVENTS:

OPEN INNOVATION STATION HANKEN

Time:
30.1.2018 kl. 12:30–16.00

Place:
Hanken Svenska handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, Vasa

Price:
Maximum of 10 company participants FOR FREE!
Students from specific Hanken courses FOR FREE!

PROGRAM:

12:30-13:45 Introduction to Innovation

- What is Innovation and what kind of Innovations are there?

- Why does some companies succeed and others don’t?

Idea Management Process

- Idea Generation with creative methods

13:45-14:00 Coffee

14:00-16:00 Workshop on Development of high tech products, services and concepts with the help of ”16 windows of opportunity” and the ”5-3-6” -model

- Focus on different business and society trends and new promising technologies and business models

This open innovation workshop is a co-operation between the terje_andersson.jpgDepartment of Marketing at Hanken, Hanken Business lab, Hanken Executive Education and Guest Lecturer Terje Andersson from Innovatörerna

 

WELCOME TO AN AFTERNOON OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND IDEA CREATION !

 

 innovationsworkshop.jpgOpen Innovation in this context means that every Business Idea, Product or Service Idea presented in the workshop can be used by everyone taking part in the workshop. Up to 10 company representatives are invited to take part in the workshop with students from Hanken Business Lab and the Marketing Institution

 

REGISTRATION: 

No later than 23 of januari 2018

Companies: maximum of 10 business participants in registration order. Register to Jennifer at Hanken Executive Education: jennifer.kronman@hanken.fi 

Students at Hanken - Register to Nina at Hanken Business Lab: nina.ingves@hanken.fi

PLACE:

Svenska Handelshögskolan, Biblioteksgatan 16, VASA

PRICE:

Maximum of 10 company participants FOR FREE!
Students from specific Hanken courses FOR FREE!

CONTACT:

Hanken Executive Education Vasa
André Österholm
050-3626 746
andre.osterholm@hanken.fi

 

OM FORUM INNOVATIONSKRAFT

Inom Forum Innovationskraft ser vi värdet av att kombinera kunskap om affärsmodeller och -processer samt finansieringsfrågor med kreativitet och teknologi. Genom forumet bekantar vi oss bland annat med nya trender, nya teknologibaserade affärsmodeller, kreativa arbetsmetoder och affärsmodeller inom ledande innovationsföretag. Vi ser även på aktuell forskning, ledarskapsfrågor relaterat till innovativa organisationer, kulturella faktorer samt modeller för riskfinansiering. HANKEN FORTBILDNING ansvarar för genomförandet av träffarna.

Forumträffarna arrangeras i workshopformat och omfattningen på arbetssmedjorna varierar mellan en halv och två dagar. Workshopdagarna börjar med föreläsningar av nationella eller internationella experter kring ett aktuellt tema. Efter presentationerna arbetar vi i grupp och lär oss av varandra samt presenterar och diskuterar resultaten. Hanken Fortbildning Vasa sammanställer resultatet av dagarna.

MÅLGRUPP:

Detta forum riktar sig till dig som är intresserad av affärsutveckling, produkt- och tjänsteutveckling, tillväxt samt företagets eller organisationens innovationsprocess. Inom Forum Innovationskraft belyser vi och jobbar med ett aktuellt tema per forumträff. Hanken Fortbildning arrangerar kontinuerligt dessa evenemang med möjligheter till nytänkande och nätverkande.

 

 

TIDIGARE EVENEMANG:

SILICON VALLEY MODELLEN - ATT LEDA FÖR ENTREPRENÖRSKAP 18.1.2016

Framväxande ledningsmodeller för informationssamhället – Hur leda innovation och tillväxt inom din entreprenöriella organisation

INNOVATIONSSTATION ÖSTERBOTTEN 16.11.2015

- Lokal platsbaserad öppen innovation

Idégenerering och kreativa arbetssätt för en utveckling av tjänster, service, produkter och koncept inom lokalsamhället baserat på nya trender inom produkter och tjänster samt affärsmodeller.

GOOGLEMODELLEN - ATT LEDA FÖR INNOVATION I EN SNABBFÖRÄNDERLIG VÄRLD 8.10.2014

I takt med att omvärlden förändras ställs också krav på omprövning av traditionella sätt att organisera och leda verksamheten. Vad kan vi lära av de misstag vi gör och ser? Kan vi lära oss något av hur man gör i ett framgångsrikt företag som t.ex. Google? Varför räknas just Google som en av de mest innovativa organisationerna i världen?

LINJÄR UTVECKLING ELLER EN KREATIV INNOVATIONSPROCESS

Linjärt utvecklingsarbete eller en kreativ innovationsprocess – en workshop om hur ni skapar förutsättningar för att involvera hela företaget i utvecklingen av er verksamhet. Hur skapa en kreativ innovationsprocess som involverar hela företaget och inte bara ett fåtal personer på en utvecklingsavdelning?

-    Vi använder kreativa metoder för att få fart på idégenereringen
-    Går igenom vad som krävs av ledarskapet
-    Samt hur man organiserar en bestående innovationsprocess

INNOVATÖRERNA - MEDARBETARDRIVEN INNOVATIONSUTVECKLING PÅ ARBETSPLATSEN

Under denna kursdag arbetar vi med ett verktyg för alla som vill utveckla innovationskraften på sina arbetsplatser. Materialet tar sin ansats i att om fler får förutsättningar att bidra med sin kompetens i utvecklingen av verksamheten blir det inte bara fler idéer utan det skapas även en bättre arbetsmiljö, personlig utveckling och tryggare jobb. Kursen vänder sig till medarbetare av alla slag inom era företag och genomförs under en heldag.

KONTAKTUPPGIFTER:

André Österholm
050-3626 746
andre.osterholm@hanken.fi

Åsa Hämäläinen
040-3521 748
asa.hamalainen@hanken.fi