Innovation

Hanken Fortbildning kan fungera som din strategiska kompetens- eller affärsutvecklingspartner då du behöver få in ny kompetens i organisationen eller ett bollplank och en extra resurs i ditt utvecklingsarbete

En innovation uppstår som begrepp först då en ny produkt, tjänst eller processförbättring för första gången genererar en ekonomisk nytta till företaget i form av nya kassaströmmar eller ökad effektivitet. Men innovationsprocessen börjar långt före detta som en identifiering av ett internt eller externt behov att förbättra en process, tillgodose ett kundbehov eller skapa en ny efterfrågan.

innovationsbyggande.jpg

Idag vet vi att världen utvecklas i allt snabbare takt och att det inte går att leva på gamla meriter. För att lyckas som nystartat eller redan etablerat företag måste man våga tänka i nya banor - oavsett om man utvecklar tekniska produkter eller erbjuder tjänster.

Vårt fokus inom Innovationsledning och -utveckling ligger tex inom utvärdering och sparring av nya affärsidéer, utveckling av nya affärsmodeller, bollplank och stöd inom innovationsutveckling, projektering och finansiering, marknadsföring och försäljning, marknadsundersökning och benchmarking, lönsamhetsbedömningar på produkt eller kundnivå, strategiarbete, tillväxtplanering, stöd vid förändringar i affärsverksamheten.

Även personalen måste utvecklas

Vi poängterar också vikten av en aktiv HR-utveckling och att ge personalen möjligheten att utveckla sin kompetens för att företaget skall kunna utvecklas mot en kreativ arbetsplats med förståelse för vikten av förändring på en snabbföränderlig marknad.

Om ni inom företaget skapar förutsättningar för er personal att förnya sin kompetens och medverka i utvecklingen av verksamheten blir det inte bara fler idéer utan det skapas även en bättre arbetsmiljö och en personlig utveckling.

Vi samarbetar också med Tekes (innovationscheck/innovaatioanalyysi) vilket möjliggör förmånliga affärskonsulteringstjänster för det enskilda företaget.