Inköp och logistik

Det har blivit allt viktigare för företag att effektivera inköps- och logistikprocesserna för att klara sig på allt mer konkurrensutsatta marknader. Beroende på företagets helhets- och inköpsstrategi kan man handskas med verksamheten på olika sätt.

Företagets inköpsverksamhet omfattar ofta någon form av logistiskt upplägg, därför är kunskapen att leda och kontrollera materialflöden och resurser av central vikt för en inköpare. Som inköpsansvarig jobbar man även mot olika intressenter; leverantörer, ägare, egen produktion och försäljning.

Slutligen handlar det om att uppnå högsta möjliga lönsamhet och effektivitet för att bättre kunna betjäna företagets slutkunder. Detta kan göras tex genom en bra service, effektiv logistik, bra kvalitet och låga omkostnader.

Hanken kan via sina utbildningsprogram och kurser ge dig stöd i ditt arbete och kunnande att leda inköps och logistikprocesserna.