LÖNERÄKNING OCH PERSONALADMINISTRATION

Praktisk löne- och personaladministration

bokforing_lonerakning_personaladmin.jpgHanken Fortbildning har utvecklat ett koncentererat och praktiskt utbildningspaket som tar fasta på de frågeställningar man som löneräknare och personaladministratör möter i sitt arbete. I detta arbete är det viktigt att man innehar sådana kunskaper som behövs för att framgångsrikt kunna utföra sitt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt. 

Personer som arbetar med löne- och personaladministration befinner sig ofta under ett hårt arbetstryck och kraven på kunnande är ofta högt. Regelverket förändras ofta och det finns en deadline varje månad för när arbetet måste vara klart.

Förutom att ha goda grundkunskaper i löneadministration måste man som löneräknare även vara väl insatt i de skatte- och kollektivavtalsregler som gäller och hela tiden hålla sig uppdaterad om de förändringar som sker.

MÅLSÄTTNING:

Genom kursen Löne- och personaladministration får du en grundläggande genomgång av de löneadministrativa rutinerna samt arbetsrättens koppling till löne- och personaladministrationen. Under kursens gång får du även möjlighet att diskutera aktuella problem med övriga kolleger från andra organisationer och få svar av experter på de frågor du har gällande din egen organisation.

MÅLGRUPP:

Målgruppen är löneräknare och personaladministratörer på företag som vill få bättre kunskaper i frågor gällande löne- och personaladministration samt ägare/personal på bokföringsbyråer som sköter löneräkning åt sina kundföretag.

4.4_vit_crop.jpg

INNEHÅLL:

23 maj 2018 kl. 9.00 - 16.00

ARBETSRÄTT

 • Arbetsavtal och kollektivavtal
 • Permittering, familjeledigheter, sjukfrånvaro, semester, övriga lagstadgade ledigheter
 • Arbetstid

24 maj 2018 kl. 9.00 - 16.00

FÖRETAGETS LÖNEADMINISTRATIVA RUTINER

 • Lönebetalning och krav på lönebokföring
 • Förskottsinnehållning
 • Arbetsgivaravgifter och deras betalningsgrund
 • Kostnadsersättningar
 • Natura förmåner och personalförmåner
 • Periodskattedeklaration och årsanmälan

  25 maj 2018 kl. 9.00 - 16.00

  PRAKTISK LÖNERÄKNING

  • Genomgång av arbetsmetoder och -rutiner
  • Olika problemsituationer
  • Underlag
  • Hantering av kontakter till löntagare och uppdragsgivare
  • Praktiska lösningar

  TEKNISK LÖNERÄKNING

  • Genomgång av arbetsmetoder
  • Hur lösa olika löneräkningsproblem i ett löneräkningsprogram

  FÖRELÄSARE:

  Som utbildare fungerar våra praktiskt erfarna föreläsare som tidigare medverkat i Hankens fortbildningsprogram med goda utvärderingar.

  PRIS:

  1.075 euro (+ moms 24 %) per deltagare.

  I priset ingår föreläsningar, kursmaterial, lunch, kaffe och diplom.

  PLATS:

  Utbildningen hålls mestadels i HANKEN Svenska Handelshögskolans högklassiga utrymmen i Vasa på Biblioteksgatan 16 .

  Restid till Hanken i VasaTill Vasa anländer man snabbt och smidigt med flyg både från Stockholm (fyra avgångar per dag) och Helsingfors (sex avgångar) samt med bilfärja från Umeå (två avgångar). Med Pendolino-tåg är det smidigt och bekvämt att ta sig till Vasa från alla delar av landet. Från Uleåborg färdas man också bekvämt med tex Onnibus eller tåg via Seinäjoki.

  Hanken Fortbildning hjälper gärna till med hotellrekommendationer ifall ni övernattar i Vasa i och med kursdeltagande.

  I samarbete med Wasaline kan vi för deltagare som reser från Umeå erbjuda förmånliga resepaket!

  ANMÄLAN OCH TILLÄGGSINFO:

  Sista anmälningsdag 11.5.2018 på www.wasa.shh.fi/anmalan

  Till programmet tar vi in max 16 deltagare.

  KONTAKTUPPGIFTER:

  Åsa Hämäläinen
  040-3521 748
  asa.hamalainen@hanken.fi

  André Österholm
  050-3626 746
  andre.osterholm@hanken.fi